Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCIĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
bezokolicznik
 
Znaczenia
»traktować co wilgotnym i gorącym powietrzem; inhalować«
  • ~ Głowę gęstą chustą nákrywszy/ nád parą nágrzewáć y pocić. SyrZiel 169.
  • ~ Nád tą párą tych zioł trzy kroć káżdego dnia nágrzewáć y pocić/ przez trzy dni nad iednąż wodą to czyniąc w suchey wánnie. SyrZiel 1414.
Podhasła

POCĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp Ms. ż   pocącej
Najwcześniejsze poświadczenie:
1677-1690
Znaczenia
»powodujący pocenie się, wywołujący poty«
  • – Aż wlot baba dostałą choroby z Paryża. Cóż, rzekę, mościa pani, dosyć czyni woli? Nie chciałaś, gdy świerzbiało, dziś musisz, gdy boli. Toż obie do balwierza, a z pocącej łaźni Do biskupa, zbywać niewczesnej przyjaźni. PotFrasz1Kuk II 39.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • wanny pocące:
    • – Item ná żołtáczkę zwyczáyną, krwi upuszczenie, wánny pocące álbo ná poty dawane lekárstwá, są bárdzo potrzebne. PromMed 39.