Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŁUT

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ŁUT, ŁÓT, ŁOT
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (łot), SXVI (łot), Kn (łót), T (łot), L (łót, łut), SJP (łut)

Nienotowany w słownikach:
SWil (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   łót
D.   łota
B. uż. nżyw.   łót
Ms.   łocie
liczba mnoga
M. uż. nosob.   łoty
D.   łotów
C.   łotom
B. uż. nosob.   łoty
Ms.   łotach
Znaczenia
»jednostka wagi«
  • – 1 pudełko białe iest w zelazny skrziny, w nym iest granacikuw nie slufowanych łutów 53. SzumInw 41.
  • – Rodzi ta część Murzyńskiey ziemi wonność wszelką, kość słoniową, złoto, truciznę pewną z ziela, którey iednym ziarnem osób 100. struć się może, łót iey ieden po sto czerwonych złotych. ChmielAteny IV 560.
  • – Weź oleyku Narodini Piołunkowego/ miętczánego/ octu winnego/ káżdego po łotách dwu: násion/ kminu kramnego/ ameos/ kardámomu/ prochu z korzenia Ráppárowego po drágmie 1. CiachPrzyp B2.
  • – To wszytko pokráiáć/ á wárzyć/ y pić po piąći ábo sześći łotom ná raz. SyrZiel 283.