Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHODZISTOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pochodzistość
D.   pochodzistości
B.   pochodzistość
N.   pochodzistością
Ms.   pochodzistości
liczba mnoga
D.   pochodzistości
Znaczenia
»skos, nachylenie, pochyłość, ukierunkowanie płaszczyzny w odpowiednią stronę«
  • – Takze y do gury podnosząc wysokosc wału y przywałkow więc pochyłosci, albo pochodzistosci onych zewnątrz y od pola, wszytko to według opisanych tablic y postanowienia [...] maią przestrzegać. NarArch 39.
  • – Według tego iako szeroki wał iest, pochodzistość czynią. NarArch 54.
  • – Ziemia Kamienista zerstwiana y skalista w puł z czerną ziemią y piaskiem mieszana takze moze bydz przykrzeysza pochodzistosc czyniona. NarArch 61.
  • – A tak przyszedszy z temi wyskokami do pochodzistości drogi zakrytey, postąpic potrzeba do robienia Galeryi przez drogę zakrytą w row. NarArch 1287.
  • – Ponieważ ná szrobách EC, osiádáłoby tylko po 24 centnarow á pochodzistością swoich gwintow, gubiełaby kjáżda szrobá część trzecią ciężaru ze dwudziestu czterech, zostáwuiąc do przemagánia drągiem centnarow 16, z ktorych szesnastu, drąg gubiąc 15, zostawiłby kręcącemu, centnar ieden. SolArch 14.
  • CONTRACTURE [...] ZWĘZENIE Ścięnczenie termin Architektury o pochodzistości słupow wę iey [więcej] ku gorze niż udołu. DanKolaDyk I, 360.