Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BŁAGANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, L, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   błaganie
D.   błagania
C.   błaganiu
B.   błaganie
Znaczenia
1. »usilne, pokorne proszenie o co, dopraszanie się czego«
  • – Proszę [...] abyście mi WMościowie świadkami byli, żem i łaski przez błaganie i niewinności przez justifikacye u króla Imci pana mego szukał. RadziwKSprawy 598.
2. »kojenie, uśmierzanie, łagodzenie słowami lub czynem, przepraszanie, uspokajanie, jednanie sobie kogo«
  • Błagánie/ Mitigatio, Placatio [...] Placamenta deûm [...] Propitiationes pericula auertunt. Kn 33.
  • – Posyłam Przyiácioł do Wárszáwy dla błagánia, aby nic nie zbyło wemnie winney uniżoności. y żeby zá hárdość iáką milczenie moie poczytáne, nie uczyniło rozruchow publicznych. LubJMan 38.
  • – Ktoż wie iáki nam ieszcze w Niebie ná czynienie Pokuty, ná błagánie zagniewánego BOGA, ná otrzymánie miłosierdzia Jego czás y termin náznáczony. DanOstSwada V, 21.