Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BŁAHOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVI), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   błahość
D.   błahości
Ms.   błahości
Znaczenia
»małość, marność, słabość«
  • – A teraz przyjmi to, co z swej błahości Przynosi mój wiersz twej pańskiej zacności. VerdBłażSet 2.
  • – W takiéj błahości sił naszych, muszę W.K.Mość prosić, abyś [...] na augmentacyą wojska pozwolić raczył. RadziwKSprawy 41.
  • – To/ co mojá udolność/ y osoby mojey błáhość/ przed Krolem Iego Mością będzie mogłá spráwić/ gotow jestem. DobrPol I, 122.
  • Błáhość osoby mojey/ wieku nie doyrżałość [...] drogę mi do W.K.Mości ták/ walecznego Monarchy/ támowałá. DobrPol I, 92.