Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ICHM

skrót od
  ICHMOŚĆ  funkcjonujący jak rzeczownik
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty graficzne: ICHM || ICHM. || ICHMĆ || ICHMŚĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. (n)mos   ichmść ||   ichmć ||   ichm.
  ichmcie
D. (n)mos   ichm. ||   ichmść ||   ichmć
  ichmciów ||   ichmściów
C. (n)mos   ichmć ||   ichm.
  ichmciom ||   ichmściom
  ichmćm [!]
B. mos   ichmściów ||   ichmciów
(n)mos   ichm. ||   ichmć ||   ichm
N. (n)mos   ichm. ||   ichmć
  ichmciami ||   ichmściami
Ms. (n)mos   ichm. ||   ichmć
  ichmciach
Znaczenia
» →ichmość«
 • – Mamy też tę nadzieję o drugich ichmciach paniech braciej naszej województw przerzeczonych, których tu na ten czas nie masz, iż choć nikomu poniewolnie hanc legem imponere nie chcemy, jednak z dobrowolny chęciej swoi i miełości ku ojczyźnie nas w tej mierze nie zechcą poostać, ale chętnie do tegoż się jako najprętszego składania ratunku tego przychylą w tak ciężkim razie ojczyzny, marny mamony nie żałując. AktaPozn I/1 340.
 • – Ozwali sie wszyscy Trzey Ich Msc PP opiekunowie bezprawnie przydani Samym Aktorstwem y broniąc Pana Macieia Oziębłowskiego [...] na Roki przyszłe fałszywie podane. DekrŻmud 65v.
 • – Widzę Freqvencyią Ich MSCiow Panow Senatorow przy boku WKMSCi Rezyduiących. PasPam 146.
 • – Instrukcyia Ich MSCiom PP. Posłom Zięmie Rawski Jo Mosci Panu Adamowi Nowomieyskiemu Viceinstygatorowi koronnemu Sędziemu Grodzkiemu Rawskiemu. y JoMSCi Panu Anzelmowi Piekarskiemu czesnikowi Rawskiemu z godnie obranym na Seym 2 Niedzieli z koła Rycerskiego dana. PasPam 215v.
 • – Panowie dla prędszego długow wypłacenia te podaią sposoby [...] Naprzod aby Ich MSC Panowie Pułkownicy Rotmistrze, Oberszterowie, Oberszterletmanci, kapitani, Porucznicy, Towarzystwa y insi Officerowie ktorzy maią bona Regalia iak wiele maią u Rzpty zasług dopewnego czasu poczekali. PasPam 216v.
 • – Prosic będą IchMSC P. P. Posłowie nasi Ich MSCiow Xięzy Biskupow, Opatow, Proboszczow zeby pokazawszy się filius [synami] tey Oyczyznie [...] raczyli Charitativum [dobrowolny] wyswiadczyc Subsidium [zasiłek]. PasPam 216v-217.
 • – Długi krolestwa Ich MSCiow aby w pamięci zostawały z nosić się będą z Całą izbą Poselską IMSCPP Posłowie. PasPam 217v.
 • – Taki się między nami nieznaydzie kto by widząc IchMSCiow P. P. obywatelow Inflanskich Braci naszych wiarę Cnotę [...] nimiał zato im oddać powinnych dzięk. PasPam 217v.
 • Instabunt [następować będą] przy tym Ich MSC PP.Posłowie że by Posłow y Rezydentow Cudzozięmskim ktorzy się unas tak bardzo umięszkali ex nunc [zaraz] rellegowac. PasPam 218.
 • – Minnica ktora iuz zawarta była że znowu bez konsensu Rzpty otworzona ad laborabunt Ich MSC PP Posłowie zeby ex nunc zawarta była y stęple popsowane. PasPam 218.
 • Postulata et Desideria [żądania i życzenia] Ich MSCiow PP Braci w dawnych Instrukcyach będące iezeli czas zniesie maią promowowac. IchMSC PP. Posłowie. PasPam 218v.
 • – Cały dzień deszcz padał, dlaczego królestwo ichm. nie wyjeżdżali nigdzie. SarPam 23.
 • – [Księżna] Po tym nabożeństwie zjadłszy u siebie obiad była u królestwa ichm. SarPam 24.
 • – Prędko potem posłał po pościel i żeby królewicowie ichm. za nim wyjachali, tam tedy nocował. SarPam 24.
 • – Król jm. w Wilanowie na przejazdce czas swój trawił, ciesząc się tam z królewicami ichm. SarPam 24.
 • – Księżna jm. marszałkowa nadw. kor. wodą przyjachała i na Solcu wysiadła do karety, jmp. marszałek zaś sam lądem przyjachał i witał królestwo ichm. w Wilanowie, potem na Solcu zjachał się z księżną jm. swoją. SarPam 25.
 • – Księżna jm. marszałkowa samym prawie wieczorem chanssimam suam prolem królestwu ichm. prezentowała; najmłodsza córeczka bardzo się podobała nie tylko wszystkim, ale osobliwie królowi jm. z jej rzeźwości, skłonności i obrotności, jako też i ciekawości widzenia i patrzenia na wszystkie strony. SarPam 26.
 • – W pałacu królestwo ichm. mszy i kazania słuchali, podczas którego księżna jm. po swoim nabożeństwie i obiedzie przyjachała i aż do samej nocy królestwem ichm. bawiła się. SarPam 27.
 • – Te obadwa akty in praesentia królowej jm., księżnej jm. dobrodziejki, ichm. kaliskiej, czerniehowskiej wojewodzin, jmp. kanclerzynej w. kor. i jp. podkoniuszynej kor. odprawiły się z wielką pociechą obudwu stron. SarPam 37.
 • – Przed obiadem, po mszy zaraz, senatus consilium na te punkta, które adnecto, było praesentibus ichm. poznańskiego, przemyskiego, inflanckiego biskupów [...]. SarPam 43.
 • – Po tej akcyjej królestwo ichm. do Marymontu jachali z jmp. wojewodą płockim; tam przy inszych ichm. rozgraniczano pomienioną fundacyją od starostwa warszawskiego. SarPam 45.
 • – Drudzy ichmcie także pożegnali, jako to jmp. koniuszy kor., jmp. chorąży sanocki, tylko się jmp. krajczy kor. został. SarPam 126.
 • – Mało co z drugich ichmciów było na zamku, bo co żywo, to się rozchorowało na głowy z wczorajszego picia, żaden jednak nie umarł, wszyscy zdrowi dotychczas. SarPam 129.
 • – Jmp. krakowski częstował wszystkich ichmciów znajdujących się przy boku pańskich tak z senatorów, jako i urzędników, na którym bankiecie były dwie damy górne, jmp. starościanka koszańska i jm. panna Potocka. SarPam 139.
 • Recta tedy od nich jachał [król] do Krechowa na obiad, który w karczmie jadł z pomienionymi ichmciami, stamtąd do Skła pojachał i tam nocował. SarPam 148.
 • – Za co ichmciom i każdemu z osobna powinne oddaję dzięki. SarPam 197.
 • – Tudzież Ichm Panów Zyrzyńskiego, Rożniatowskiego, Walickiego, domowych moich przyjaciół, proszę aby veteri consvetudine radą i pilnością Interesom najmilszej żony mojej, za jej rekwisicją, przyjaźni byli i przestrzegali. KoniecJATestRak 407.
 • – Instrucya z Seymiku Poselskiego Wdztwa Brzeskiego dana Ichmćm [!] Panom, Strażnikowi Litewskiemu y Podkomorzemu Brzeskiemu, obranym na Seym Posłom. KonSRoz 76.
 • Scaliolam aliàs Gips rodzi Koniusza w Krákowskim, á na Rusi grunta Starostwá Rohatyńskiego, iako też grunta Podkamienieckie IchMść PP. IABŁONOWSKICH [...]. ChmielAteny II 335.
 • – Roku 1755, mca nowembra 29 dnia po kontrowersjach między JOKsiążęciem JMcią kanclerzem wielkim W. Ks. Lit., IchMć Panami Witanowskimi, a Wielmożnymi IchMć Panami Matuszewicami ab utrinque wnoszonych [...] sąd TchMć Wielmożnych JMPanów Matuszewiców [...] ogłasza wolnymi na zawsze. MatDiar 592-593.
 • – [...] co do osób IchMć PP. Witanowskich, ponieważ ciż IchMć Panowie Witanowscy ad ullam obiectionem imparitatis IchMć Panom Matuszewicom przez kontrowersją swoją nie znali się i onej per totum negabant, za czym my sąd tymże IchMć Panom Matuszewicom omnimodam securitatem prerogatywy honoru szlacheckiego warujemy i ubezpieczamy. MatDiar 611.
 • – A że IchMć PP. Matuszewicowie contra praescriptum novellae legis extra repartitionem evocatorie, JOKsięcia JMci kanclerza wielkiego W. Ks. Lit. o wyrażonego poddanego i żonę jego zapozwali, za czym iudicium peny ewokacyjne kop sto i wieży cywilnej niedziel sześć na IchMć Panach Matuszewicach przysądza [...]. MatDiar 612.
 • – [...] my, sąd, za to niesprawiedliwe prawowanie się z JOKsięciem JMcią IchMć Panów Matuszewiców na karę zasiadania wieży cywilnej na niedziel sześć osądziwszy, ażeby takową wieżę w roku teraźniejszym tysiąc siedemset pięćdziesiątym siódmym miesiąca maja, szesnastego dnia w zamku JKrMci Brześciu zasiadłszy, oną non interrupte przez niedziel sześć wysiedzieli, iniungimus. MatDiar 766.