Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WM

skrót od
  WASZMOŚĆ  funkcjonujący jak rzeczownik
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty graficzne: WM || WM. || W.M. || WMĆ || WMŚĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M. m   wmć ||   wmść ||   wm. ||   wm
D. m   wmści ||   w.m. ||   wmci ||   wm.
C. m   wm. ||   wmści
ż   wmci ||   wm
B. m uż. żyw.   wmści
N. m   wm. ||   wmścią
Ms. m   wm
W. m   wm. ||   wm ||   wmść
liczba mnoga
M. m uż. (n)osob.   wm
D. m   wm ||   wmściów ||   wmciów
C. m albo ż   wmciom
B. m uż. osob.   wmciów
N. m   wmciami
W. m uż. (n)osob.   wm. ||   wm
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Obierzcie tu WM. wszyscy zgodnie trybunalisty, ludzie dobre i godne. RzeczyNapCz II 300.
 • – I ták mowi do swego słuchaczá Zięmianiná Vważ WM iáko ná tęn czás Biskupi żárliwie sli wswoiey powinnośći. SzemGrat 118.
 • – NA list WMciow krotko odpisuiąc; bo po długiey chorobie ieszczem nie do końcá pokrzepił/ przyidzie mi się naprzod wtym wmciom oswiadczyć/ żem y zmłodych lat wielce obserwował y szánował Academiam vestram [...]. SzemGrat 120.
 • – Co się záś tknie Patres Societatis Iesv, ná ktorych sie wm. skárżą/ y przez nie Academiam vestram vrażoną bydź rozumieią/ muszę y to przed wmciámi zeznáć/ quod conscientia dictat, żem y tym wiele powinien/ non modò priuato, sed et publico nomine; bom przez cáłe dwánáście lat v nich sie vczył [...]. SzemGrat 121.
 • – Zyczę tedy/ ábyśćie wm tey spráwy zániecháli ná tym mieyscu/ áni sie zá nie nieuymowáli [...]. SzemGrat 128.
 • – Iego Mć P. N. z wrodzoney ludźkośći/ ten vpominek przez mie posyła W. M. M. P. życżąc áby ten ktory serce iego ku Wmci mey Mćiwey Pánnie dyrygował hoyną łáską/ szczodrobliwemi dobrodźieystwy/ obfitemi poćiechámi/ ná cżásy pomyślne obmyślawał. SpiżAkt B.
 • – [...] mam zá to, iż dwuch rzeczy dokażę. Iednę, áby káżdy poznał prawdziwie szláchetny ánimusz I. M. X. Syná WM. mego M. P. drugą, ábym oświadczył moie vsługi, iáko ten ktorym dawno ofiárował bydź Wm. mego M. Páná, y w zacnym tym Domu rękodáynym śługą. RelNar Av.
 • – Prezentuiemy przed Wm. Nászym M. Pánem, Italicas delitias, między ktoremi merito przodkuie Rzym [...]. DelicWłos 7 nlb.
 • – Poydzie wtym zá zdániem WM. pewien będąc że to tylko rádzić będziecie coby było z zupełnym/ i reputácyą iego á doskonáłym bespieczenstwem WMściow. PisMów II 10.
 • – Miłość ku WM. przez wolne głosy/ ná tym Tronie mię posadziłá. PisMów II 11.
 • – Koronę tę od WM. ná głowę moię włożoną i od tak wielu lat przez przodkow moich possessam, w-ręce i do wolney dyspozycyey WM. solenni wrocić abdicatione. PisMów II 12.
 • – Więc każdy mię pyta: — „Jak się Wmć masz?” Dobrze. — „A pani Wmci?” Musi być niezła. A to czemu? Boby pewnie nie pytał i nie dodawał mi utrapienia, utrapionemu. MatłBabBad 188.
 • – Na to król jm.: „gdy wm. debite do mnie przyjedziesz, zawsze będę rad”. SarPam 109.
 • – I gdy mię j.k.m. pytał, jeżeli wiem o tym, odpowiedziałem, że piszą do mnie z Biały, że umarł; król jm. rzekł: „ale ja więcej wm. powiem, że i dobra jego po śmierci odebrał”. SarPam 114.
 • – Tak zaczął j.k.m.: „nie rozumieliśmy, aby propozycyja nasza tak krótka miała tyle czasu zabierać in consilio et mentibus wmciów, ale ponieważ interesa prywatne i urazy protulerunt pospolitej obradzie, czas naznaczony musieliśmy akomodować cierpliwością zachodzącym trudnościom. SarPam 200.
 • – [...] jmp. wojewoda odpowiedział mu: „gdybyś, prawi, wm. wiedział, mci księżę biskupie, jaka jest chytrość w tym biskupie, nie przykrzyłbyś mi się tak barzo, a wzdyć to on wszystkich wmciów de vita et moribus od stóp aż do głowy opisał do Rzymu, nawet i o samym wm. pisał, żeś jest ateista”. SarPam 288-289.
 • – Coli rzekł Turczyn widząc Wmści. iák Diabłá lecącego z niebá? AndPiekBoh 14.
 • – Vkontentowány odchodzę wziąwszy wiádomość, o Geneálogiey tego Páłászá z dowpcipney pámięci Wmści. AndPiekBoh 17.
 • – Przydzie pewnie Wmści sámemu, y zgotowáć y poieść wszystkie smáczne torty wygotowáne. AndPiekBoh 18.
 • – [...] byłáby to niewypowiedziána vciechá, widzieć przeciwne pioruny między Wmścią á Pánem Iowiszem. AndPiekBoh 27.
 • – Z kąd się Wmść spodziewa pisania? AndPiekBoh 38.
 • – Dobrodzieiu, proszę siedź wmść ná mieyscu spokoynym, chociazbym naypilniey succursu y rátunku vpraszał, bo y temu Kompanowi nie według intentiey spráwá widzę pádłá. AndPiekBoh 123.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • wm pan:
  • – Ja zaś pro munere urzędu mego, wszystkie in genere i każdego in particulari z wmpanów obwieszczając, hoc auxilio armorum prześwietnéj Porty, ostrzegam i przez miłość upraszam, abyście wyrugowawszy niezgodę, która przez tak długi immorari facit angustia, et miserias nostras, raczyli się do pożądanéj jedności animorum et armorum, przeciwko wspólnemu wolności i publicznego pokoju nieprzyjacielowi zabierać, ut non detur causa civilibus armis, zaraz po publikacyi tego mego uniwersału i obedientiam najjaśniejszego króla imci Stanisława pana mego miłościwego albo do boku jego pańskiego, lubo ad corpus wojska władzy mojéj, pro unius cujusque conditione chorągwiami, albo partykularnie garnąć się raczyli, i nie uwodzili bynajmniéj credulitate, falsae criminationis, którą nieprzyjaciel dla pokrycia swego umysłu, a dla pozyskania sobie u wmpanów pomocy, na uwikłanie nas samych i wolności naszéj rozsiał, że ta przeciwko niemu rezolucya prześwietnéj Porty w pretio ustąpionego Kamieńca, pozwolonego Tatarom haraczu od Polski, koniec swój bierze. ZawiszaPam 291-292.
  • – W Polskim Hrabina Szwedzka ożywiona Ięzyku, Sarmackiemu ieszcze nieznaioma Narodowi, do Nog Wielmożnego WMPana i Dobrodźieia przypada. GelPrzyp a2.
 • wm mciwy pan, wm m pan:
  • – IAko skoro Iego Mć Pan N. doznał wielkiey chęći y łáski W. M. Mćiwego Páná/ á to naprzod przypátrzywszy się dźielnośći/ cnotom/ zasługom przećiwko Rzeczypospolitey zácnej Fámiliey W. M. M. Páná potym też chętney y nieomylney łásce W. M. Mćiwego Paná cżásu świeżego będąc/ doznawszy zátáionych ná on cżás iskier/ chęći zamysłow y vsług swoich/ teraz szeroce rozżarzonych vtulić y pokryć iuż więcey nie możesz Rozmáite stany ludzkie terminy od Bogá sobie náznácżóne máią/ á ták iáko komu Bog co do sercá podał/ tego iuż odmienić nie może. SpiżAkt A2v.
 • wm pani:
  • – Taż to sama Dama, ktorąś WMPani widziała, i podług pospolitey powieśći miała Ją za wdowę. GelPrzyp 14.
  • – Oto wnet, y WmPani poprawię fryzurę. BohFStar 61.
 • wm państwo:
  • – Jdę od Tatynka, ten także płacze, i nie chce ze mną wcale mowić, wszakżem WMPaństwa niczym nie obraziła. GelPrzyp 75.
Odsyłacze