Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WM

skrót od
  WASZMOŚĆ
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty graficzne: WM || WM. || W.M.
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M. m   wm ||   wm.
D. m   wm. ||   w.m.
C. m   wm.
ż   wm
N. m   wm.
Ms. m   wm
W. m   wm ||   wm.
liczba mnoga
lm M. m uż. (n)osob.   wm
D. m   wm
W. m uż. (n)osob.   wm. ||   wm
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – I ták mowi do swego słuchaczá Zięmianiná Vważ WM iáko ná tęn czás Biskupi żárliwie sli wswoiey powinnośći. SzemGrat 118.
 • – Zyczę tedy/ ábyśćie wm tey spráwy zániecháli ná tym mieyscu/ áni sie zá nie nieuymowáli [...]. SzemGrat 128.
 • – IAko skoro Iego Mć Pan N. doznał wielkiey chęći y łáski W. M. Mćiwego Páná/ á to naprzod przypátrzywszy się dźielnośći/ cnotom/ zasługom przećiwko Rzeczypospolitey zácnej Fámiliey W. M. M. Páná potym też chętney y nieomylney łásce W. M. Mćiwego Paná cżásu świeżego będąc/ doznawszy zátáionych ná on cżás iskier/ chęći zamysłow y vsług swoich/ teraz szeroce rozżarzonych vtulić y pokryć iuż więcey nie możesz Rozmáite stany ludzkie terminy od Bogá sobie náznácżóne máią/ á ták iáko komu Bog co do sercá podał/ tego iuż odmienić nie może. SpiżAkt A2v.
 • – [...] mam zá to, iż dwuch rzeczy dokażę. Iednę, áby káżdy poznał prawdziwie szláchetny ánimusz I. M. X. Syná WM. mego M. P. drugą, ábym oświadczył moie vsługi, iáko ten ktorym dawno ofiárował bydź Wm. mego M. Páná, y w zacnym tym Domu rękodáynym śługą. RelNar Av.
 • – Prezentuiemy przed Wm. Nászym M. Pánem, Italicas delitias, między ktoremi merito przodkuie Rzym [...]. DelicWłos 7 nlb.
 • – Miłość ku WM. przez wolne głosy/ ná tym Tronie mię posadziłá. PisMów II 11.
 • – Koronę tę od WM. ná głowę moię włożoną i od tak wielu lat przez przodkow moich possessam, w-ręce i do wolney dyspozycyey WM. solenni wrocić abdicatione. PisMów II 12.
 • – Na to król jm.: „gdy wm. debite do mnie przyjedziesz, zawsze będę rad”. SarPam 109.
 • – I gdy mię j.k.m. pytał, jeżeli wiem o tym, odpowiedziałem, że piszą do mnie z Biały, że umarł; król jm. rzekł: „ale ja więcej wm. powiem, że i dobra jego po śmierci odebrał”. SarPam 114.
 • – Ja zaś pro munere urzędu mego, wszystkie in genere i każdego in particulari z wmpanów obwieszczając, hoc auxilio armorum prześwietnéj Porty, ostrzegam i przez miłość upraszam, abyście wyrugowawszy niezgodę, która przez tak długi immorari facit angustia, et miserias nostras, raczyli się do pożądanéj jedności animorum et armorum, przeciwko wspólnemu wolności i publicznego pokoju nieprzyjacielowi zabierać, ut non detur causa civilibus armis, zaraz po publikacyi tego mego uniwersału i obedientiam najjaśniejszego króla imci Stanisława pana mego miłościwego albo do boku jego pańskiego, lubo ad corpus wojska władzy mojéj, pro unius cujusque conditione chorągwiami, albo partykularnie garnąć się raczyli, i nie uwodzili bynajmniéj credulitate, falsae criminationis, którą nieprzyjaciel dla pokrycia swego umysłu, a dla pozyskania sobie u wmpanów pomocy, na uwikłanie nas samych i wolności naszéj rozsiał, że ta przeciwko niemu rezolucya prześwietnéj Porty w pretio ustąpionego Kamieńca, pozwolonego Tatarom haraczu od Polski, koniec swój bierze. ZawiszaPam 291-292.
 • – Jdę od Tatynka, ten także płacze, i nie chce ze mną wcale mowić, wszakżem WMPaństwa niczym nie obraziła. GelPrzyp 75.
 • – Oto wnet, y WmPani poprawię fryzurę. BohFStar 61.
 • – Obierzcie tu WM. wszyscy zgodnie trybunalisty, ludzie dobre i godne. RzeczyNapCz II 300.
Odsyłacze