Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WMŚĆ

skrót od
  Waszmość
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1652
Formy gramatyczne
lp M.   Wmść
D.   Wmści
C.   Wmści
B.   Wmści
N.   Wmścią
W.   Wmść
lm D.   Wmściów
Znaczenia
»waszmość«
  • – Dobrodzieiu, proszę siedź wmść ná mieyscu spokoynym, chociazbym naypilniey succursu y rátunku vpraszał, bo y temu Kompanowi nie według intentiey spráwá widzę pádłá. AndPiekBoh 123.
  • – Coli rzekł Turczyn widząc Wmści. iák Diabłá lecącego z niebá? AndPiekBoh 14.
  • – Vkontentowány odchodzę wziąwszy wiádomość, o Geneálogiey tego Páłászá z dowpcipney pámięci Wmści. AndPiekBoh 17.
  • – Przydzie pewnie Wmści sámemu, y zgotowáć y poieść wszystkie smáczne torty wygotowáne. AndPiekBoh 18.
  • – [...] byłáby to niewypowiedziána vciechá, widzieć przeciwne pioruny między Wmścią á Pánem Iowiszem. AndPiekBoh 27.
  • – Z kąd się Wmść spodziewa pisania? AndPiekBoh 38.
  • – Poydzie wtym zá zdániem WM. pewien będąc że to tylko rádzić będziecie coby było z zupełnym/ i reputácyą iego á doskonáłym bespieczenstwem WMściow. PisMów II 10.
Odsyłacze