Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ICHMĆ

skrót od (odm. jak rzecz.)
mos
blp
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy gramatyczne
liczba mnoga
lm M.   ichmć
  ichmcie
D.   ichmć
  ichmciów
C.   ichmć
  ichmciom
  ichmćm [!]
B.   ichmć
  ichmciów
N.   ichmć
  ichmciami
Ms.   ichmć
  ichmciach
Znaczenia
» →ichmość«
 • – Mamy też tę nadzieję o drugich ichmciach paniech braciej naszej województw przerzeczonych, których tu na ten czas nie masz, iż choć nikomu poniewolnie hanc legem imponere nie chcemy, jednak z dobrowolny chęciej swoi i miełości ku ojczyźnie nas w tej mierze nie zechcą poostać, ale chętnie do tegoż się jako najprętszego składania ratunku tego przychylą w tak ciężkim razie ojczyzny, marny mamony nie żałując. AktaPozn I/1 340.
 • – Drudzy ichmcie także pożegnali, jako to jmp. koniuszy kor., jmp. chorąży sanocki, tylko się jmp. krajczy kor. został. SarPam 126.
 • – Mało co z drugich ichmciów było na zamku, bo co żywo, to się rozchorowało na głowy z wczorajszego picia, żaden jednak nie umarł, wszyscy zdrowi dotychczas. SarPam 129.
 • – Jmp. krakowski częstował wszystkich ichmciów znajdujących się przy boku pańskich tak z senatorów, jako i urzędników, na którym bankiecie były dwie damy górne, jmp. starościanka koszańska i jm. panna Potocka. SarPam 139.
 • Recta tedy od nich jachał [król] do Krechowa na obiad, który w karczmie jadł z pomienionymi ichmciami, stamtąd do Skła pojachał i tam nocował. SarPam 148.
 • – Za co ichmciom i każdemu z osobna powinne oddaję dzięki. SarPam 197.
 • – Instrucya z Seymiku Poselskiego Wdztwa Brzeskiego dana Ichmćm [!] Panom, Strażnikowi Litewskiemu y Podkomorzemu Brzeskiemu, obranym na Seym Posłom. KonSRoz 76.
 • – Roku 1755, mca nowembra 29 dnia po kontrowersjach między JOKsiążęciem JMcią kanclerzem wielkim W. Ks. Lit., IchMć Panami Witanowskimi, a Wielmożnymi IchMć Panami Matuszewicami ab utrinque przez obie strony wnoszonych [...] sąd TchMć Wielmożnych JMPanów Matuszewiców [...] ogłasza wolnymi na zawsze. MatDiar 592-593.
 • – [...] co do osób IchMć PP. Witanowskich, ponieważ ciż IchMć Panowie Witanowscy ad ullam obiectionem imparitatis do żadnego zarzutu nierówności urodzenia IchMć Panom Matuszewicom przez kontrowersją swoją nie znali się i onej per totum negabant całkowicie zaprzeczali , za czym my sąd tymże IchMć Panom Matuszewicom omnimodam securitatem wszelkie bezpieczeństwo prerogatywy honoru szlacheckiego warujemy i ubezpieczamy. MatDiar 611.
 • – A że IchMć PP. Matuszewicowie contra praescriptum novellae legis extra repartitionem evocatorie wbrew przepisowi nowego prawa, poza ustalonym podziałem wywołując , JOKsięcia JMci kanclerza wielkiego W. Ks. Lit. o wyrażonego poddanego i żonę jego zapozwali, za czym iudicium peny ewokacyjne kop sto i wieży cywilnej niedziel sześć na IchMć Panach Matuszewicach przysądza [...]. MatDiar 612.
 • – [...] my, sąd, za to niesprawiedliwe prawowanie się z JOKsięciem JMcią IchMć Panów Matuszewiców na karę zasiadania wieży cywilnej na niedziel sześć osądziwszy, ażeby takową wieżę w roku teraźniejszym tysiąc siedemset pięćdziesiątym siódmym miesiąca maja, szesnastego dnia w zamku JKrMci Brześciu zasiadłszy, oną non interrupte nieprzerwanie przez niedziel sześć wysiedzieli, iniungimus orzekamy. MatDiar 766.
Odsyłacze