Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

OBERSTER

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: OBERSTER || OBERSZTER
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1644-1660
Formy gramatyczne
lp M. oberszter  
C. oberszterowi  
N. oberszterem  
lm M. oberszterowie  
C. oberszterom  
Etymologia
niem. Oberster
Znaczenia
»pułkownik cudzoziemskiego zaciągu w pułkach piechoty i dragonów«
  • – Po abdankowaniu wszistkiego Rycerstwa, gdy za potrzebowaniem krolia Je-o m Francuskiego, intercessią krolowei Iei misci, teraz nam szczęsliwie panuiącei, a consensem ex Senatus Consulto samego krolia Je-o msci, Oberszter mianowany Regiment od dwuchtysięcy Dragonow do Francii zaciągiwał. VorLetSkarb 228.
  • – On iako chciwy zołnierz sławy, nie długo przi rodzicach swych miłych zabawiwszy, chcąc ochotę i serce męskie i w postronnych narodach podac, zwłaszcza ze na ten czas zadnei domowei expeditii nie było, alie alta pax dominabatur, imie swoie niesmiertelnei pamięci i sławie zalecic dał się temusz swemu zaciągnąc Oberszterowi. VorLetSkarb 228.
  • – Piszesz WMMPan ze krol IoMSC niewprowadził Cudzozięmcow, A ktoz to iest Generał Frangiel [Wrangel], Oberszter, Bryon, kapitan Grandi. PasPam 195.
  • – Waruięmy y Assekuruiemy [...] Urodzonym Marszałkom, Substytutom, konsyliarzom Pułkownikom Oberszterom, Oberszter letmantom, kapitanom, y Ich Porucznikom y wszystkiemu Rycerstwu nikogo nieexcipuią[c]. PasPam 211v.
  • – Panowie dla prędszego długow wypłacenia te podadzą sposoby. Naprzod aby IchMSC Panowie [...] Oberszterowie [...], którzy maią bona Regalia [dobra królewskie] [...] dopewnego czasu poczekali. PasPam 216v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • oberster armaty: