Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BISKUPSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   biskupstwo
D.   biskupstwa
B.   biskupstwo
N.   biskupstwem
Ms.   biskupstwie
liczba mnoga
M.   biskupstwa
D.   biskupstw
B.   biskupstwa
N.   biskupstwy
Ms.   biskupstwach
Znaczenia
1. »godność kapłańska; urząd biskupa«
 • Biskupstwo/ Biskupia władza/ vrząd/ godność. Pontificatus [...]. Antistitium [...]. Pontificium [...]. Kn 32.
 • – Luter bezecny chłopy podwiodł/ áby siedli ná kárki pánom swoim/ ktorych nie zwał iedno ceklarzámi y kátámi; Turczyná przenosił nád pány Chrześciáńskie/ Biskupstwá kazał znosić/ y wszelakie iurisdykcye pogárdzić. BirkEgz 10.
 • Biskupstwo/ Biskupia władża/ urząd godność. Pontificatus, Pontificium Wiskupiste/ wałodzia Wiskupo. SzyrDict 17.
 • – Dopierosz tu iak prawi tak prawi duchniczek Iako biskupi czasem Biskupstwa kupuią Symonią przybrawszy w płaszczyk donatywy. OpalKSat 92.
 • – Nie iest to Ordo, iáko Kapłaństwo y Biskupstwo, ale tylko wysoki honor y funkcya w Kościele s. ChmielAteny II 136.
 • – Odtąd jak Królowie odebrali wolne Kapitułom Elekcye, tak zawsze nominują na Biskupstwa według woli swojej subjekta. ŁubHist 189.
Związki frazeologiczne

 • być wziętym na biskupstwo:
  • – Pawła z Dominikańskiego Zakonu Długosz pisze iuż bydź wziętym na Biskupstwo 1209. NiesKor II 335.
2. »okręg kościelny znajdujący się pod zarządem biskupa; diecezja«
 • Biskupstwo/ powiát duchowny/ Diécézya. Dioecesis. Kn 32.
 • – Bremenskie Biskupstwo Szwedowie trzymaią y trzymac bendą. OpalKListy 315.
 • – Przed Nisom barzo budowne a srodze długie Wsi są do tegoz Biskupstwa nalezące. VorLetSkarb 142.
 • – Bo się teráz Kościoł święty nie zna do tákich Prorokow, á znaydziesz ich czásem w iednym Biskupstwie więcey oraz, niżeli niekiedy w Palestynie. WisCzar 105.
 • – [...] iednym cugiem iachalismy do P[sz]czewa za cztyry mile Do Biskupstwa Poznanskiego na lezące. SobTDzien 4v.
 • – Annaty nazywają się od rocznych Biskupstw Intrat i Beneficjów. ŁubHist 190.
 • – Jako wiele po wszystkim świecie Biskupstw/ Arcybiskupstw/ nie wyliczy ich za godzinę. BirkNiedz I, 147.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • administrator biskupstwa:
  • – [...] pokazywałem tez List od JmX Gosiewskiego administratora Biskupstwa Wilenskiego [...]. SapADiar 77.
3. »siedziba biskupa; pałac biskupi«
 • Biskupstwá przednie Niemieckie zwłaszczá Elektorátskie pobántowáne/ y z máiętności odárte/ cokolwiek srebrá/ złotá w Zakrystyách było/ wszytko zábrano y zá morze posłano. BirkNagr 44.
 • – Nie wspomnię tu koszul [...] ná popráwę/ Biskupstwá/ ná okupowánie stácyi żołnierskich/ na budowanie dworow y folwarkow. StarKaz 630.
 • – Zá Archimándryctwá práwi wielkiego onego Mężá Zácháriaszá z Kopysná Kopystenskiego/ umyslnie ziáchałem do máiętności i Biskupstwá mego Czárnogrodki. KalCuda 311.