Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BŁĄDZENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (w in. zn.), SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   błądzenie
D.   błądzenia
B.   błądzenie
N.   błądzeniem
Znaczenia
1. »uleganie mylnemu mniemaniu, fałszowi, niezgodności z istotnym stanem rzeczy, żywienie fałszywego przekonania«
  • – Zyw jeden [Telon, który stracił brata bliźniaka Gyareusa]; y juz Rodzice go znaią Bez naymnieyszego w Osobach błądzenia. LucChrośPhar 89.
Przenośnie
  • Żądzę nadzieją karmię i gładkością, Nadzieję bajką i próżnym błądzeniem.MorszAUtwKuk 103
2. »błąkanie, tułanie się, zbaczanie z właściwej drogi«
  • Błądzenie/ Erratio [...] Terent. Minor est hac erratio [...] zbłądzenie. Kn 33.
Związki frazeologiczne

  • kogo [w] błądzenie zawodzić:
  • »powodować, że kto błąka się, tuła się, zbacza z właściwej drogi«
    • – Latáiący Ogień [...] czásem wędrowne y podrożne ludzi/ Zdrogi wielkie błądzenie (zmámiwszy) záwodzi. RoźOff H3v.
3. »niepoczytalność, szaleństwo, obłęd«
  • Delirium. Irrung/ Phantasen. Błądzenie álbo ladaco mowienie w chorobie/ álbo szaleństwo. GuldOn 56.