Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JM. I

skrót od
  JEGOMOŚĆ  funkcjonujący jak rzeczownik
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty graficzne: JM. I || IMĆ I || JMĆ I || JMŚĆ I
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1665-1683
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   jmć ||   jm. ||   jmść
D.   jmści ||   jm. ||   jmci
C.   jmci ||   jm.
B. uż. żyw.   jmci
N.   jmcią
Ms.   jm.
Znaczenia
 • – Rajtara jmci ks. arcybiskupa z listami od pana poznańskiego powracającego rozbito i listy zabrano, ciż niejacy Trąbczyńscy, co byli jego na sejmie delatorami. SobJListy 363.
 • – Poczta przyszła warszawska, z niej czytał król jm. list od p. Okrasy z Moskwy, że Moskwy 40 m. na rozgraniczenie poszło, praesidia wszystkie osadzone. SarPam 3.
 • – Króla jm. i królewica jm. Jakuba pułki trzymali corpus [...]. SarPam 4.
 • – P. Wilga poszedł z swoją i inszymi chorągwiami w lasy także dla języka, chcąc się przysłużyć królowi jm. SarPam 4.
 • – Król jm. kolaską z królewicem jm. Aleksandrem przejachał, królewic jm. Jakub na koniu. SarPam 8.
 • Jmp. chełmski wtenczas o królu. jm. dowiedział się, kiedy za i pod Pererytą z dział strzelano na ordę, od posłuchów swoich na to umyślnie ordynowanych. SarPam 12.
 • – Król jm. w Wilanowie na przejazdce czas swój trawił, ciesząc się tam z królewicami ichm. SarPam 24.
 • – Zastał jmp. krakowskiego lekarstwem zabawnego, niedługim komplementem bawił jmci. SarPam 53.
 • – I tak postawszy i podyskurowawszy z różnymi ichmami kwadrans i drugi, odszedł jmć do króla jm. SarPam 185.
 • – O weselu królewica jmci cicho. SarPam 226.
 • Jmp. podkomorzy lubelski pisał do króla jm., aby b dyrektorem sejmu przyszłego; podziękowano jmci za tę fatygę, mając pro majori jmp. SarPam 261.
 • – I tak oddała pani mądra za swoje urazy, które miała podczas tego aktu od królowej jm., i pokazała to, że nie jako macocha, ale jako matka świadczy swój afekt jmp. starościnej, która już to czwarty dzień do Szymanowa z jmcią swoim odjachała, skąd pisała do księstwa ichm. dnia wczorajszego, że i z męża, i domu jego bardzo kontenta, dziękując pokornym sercem za odebrane łaski ojcowskie i macierzyńskie, "żem z przyjaciela kontenta". SarPam 332-333.
 • – Wszakze wiedział Jmść, ze mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie iescze przed Bratem JEgo praemisso Juramento, flexis genibus assekurował, a iescze na te Promotio Moskiewskiey Instantiey zaz, excluso me nawet y od Biskupstwa Kujawskiego y od Krakowskiego. RzewKor 42.
 • – Nie pozwálam ná Jmśći N. dla niełáski Jmśći ná mnie. BystrzPol L5v.

JM. II

skrót od
  JEJMOŚĆ  funkcjonujący jak rzeczownik
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty graficzne: JM. II || JM || IMĆ II || JMĆ II || JMŚĆ II || JEJMĆ || JEJMŚĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   jejmść ||   jejmć ||   jmść ||   jmć ||   jm.
D.   imć ||   jm. ||   jmci ||   jejmci ||   jejmści
C.   jejmści ||   jejmci ||   jmci
B.   jejmć ||   jmść
N.   jm ||   jejmcią ||   jmcią ||   jejmścią
liczba mnoga
N.   jmciami ||   jejmciami
Znaczenia
» →jejmość«
 • – Naypierweyiesmy uczynili honor samey Jey MSCi Paniey kasztellanowey bo blisko mieszkała zaraz nad Miastęm w Maietnosci nazwaney Strzale [...]. PasPam 81.
 • Iey MSC PAni kasztellanowa kłania WMMPanu. PasPam 197.
 • – Od Jej Mści Pani Stamierowskiej oddano tabliczkę srebrną, wyrysowana osoba na niej przy mszej ś. InwDomLwowGęb 319.
 • – Kopia listu Krolá Imśći do Krolowey Ieymśći pisánego z Namiotow Wezyrowskich w Oboźie pod Wiedniem die 13. Septembris Anno 1633. JanIIIMar 1.
 • – Poczta przyszła od królowej jm. z fruktami. SarPam 3.
 • – Księżna jm. dobrodziejka po rannym nabożeństwie trochę tylko zjadłszy u siebie, w Zamku u króla jm. ostatek dnia dla ulżenia bólów na rozmowach strawiła. SarPam 23-24.
 • – Jmp. wojewoda bracławski z jm. swoją i jmp. starosta olsztyński comparuerunt. SarPam 26.
 • – Te obadwa akty in praesentia królowej jm., księżnej jm. dobrodziejki, ichm. kaliskiej, czerniehowskiej wojewodzin, jmp. kanclerzynej w. kor. i jp. podkoniuszynej kor. odprawiły się z wielką pociechą obudwu stron. SarPam 37.
 • – Jmp. wojewoda kijowski, zostawiwszy tu jejmć swoję na połóg, pożegnał królestwo ichm. i odjachał [...]. SarPam 48.
 • – Jmp. wojewoda bełski traktował wszystkich dworskich, po traktamencie do Lwowa wyjachał, a sama jejmć tejże godziny tu stanęła i dotychczas moratur. SarPam 49.
 • – Jmp. marszałek w. W.Ks.L. w pińskim ma być już w powiecie z jejmcią swoją. SarPam 51.
 • – Jmp. marszałek w. W.Ks.L. w pińskim ma być już w powiecie z jejmcią swoją. SarPam 51.
 • – Królewicowie ichm. gąskę grali przy królu jm. z królewną jm. i inszymi jmciami. SarPam 61.
 • – Panna Wołoszka paniej Letro od sługi jejmci francy dostała, jak prędko onę postrzegli, eo momento na wyliczenie do Hrebenny odesłano podwodą, żadnej teraz nie dawszy jej za ten specyjał kary, że się ważyła ten uczynek popełnić. SarPam 62.
 • – Jmp. wojewodzina bełska ze wszystkim dworem swoim do Olesic odjachała, otrzymawszy dwie konfuzyje przez dwie rezydencyje swoje na tym miejscu: pierwszą od jmp. łowczego kor., co go nazwała Wołoszynem, oddawszy replicam publicat słowami dość niepoczciwymi, kiedy wszystkich jejmci wyliczył kawalerów etc.; drugą, że jejmci słudze za paszkwil kij mi dano na kupie gnoju; czego wszystkiego żal się Boże. SarPam 93.
 • – Tegoż dnia królowa jm. pisała do jmp. wileńskiego i jmp. marszałka w. W.Ks.L., aby tu przyjeżdżali albo do Lwowa z jejmciami swymi na senatus consilium, które ma być tygodniem przed ostatnimi trzema dniami. SarPam 93.
 • – Jmp. marszałek nadw. W.Ks.L. z jmcią swoją in dies speratur tu. SarPam 250.
 • – A ták zápraszáiąc do tego mego Gálionu przydasz, iż záraz do ozdobney Párthenopę przypłynąwszy, ślub nierozerwáne Małżeństwá z Iey Mścią wezmę. AndPiekBoh 112.
 • – Anno 1712, Ultimis Januarii do Rohotnéj wyjechaliśmy, dla czasu następującego połogu księżny imć córki naszéj, którą Pan Bóg rozwiązał szczęśliwie w Zdzięciele, dawszy jéj syna; była przy rodzinach matka jéj a moja żona: jam był natenczas w Wilnie na trybunale skarbowym. ZawiszaPam 156.
 • Jmć pani grafowa Denhoff, podkomorzyna litewska z domu Bylińska, po rozwodzie z mężem, ślub niedługo wzięła w dzień Trzech Królów w kaplicy królewskiéj z jp. Lubomirskim starostą bohusławskim, przez jksiędza Szembeka biskupa poznańskiego. ZawiszaPam 351-352.
 • – Tenże poseł w dzień Ś. Elżbiety, nominalia cesarzowéj jmci odprawował, bankiet solenny i kolacyą z wielkim kosztem i apparencyą dawszy [...]. ZawiszaPam 357.
 • – W przeszłą Sobotę. w Kaplicy S. Krzyża Kollegiaty, Nayj: Krolowa Imść J. W. Jmść P. Przebendowską Kasztellankę Elbłąską, Damę Francymeru swego, y Jmć Pannę Ceriini Dworu Nayj; Krolowney Jeymći ad SACRAMENTVM Confirmationis trzymała, ktory J. W. Jmć X. Biskup Poznanski Jchmćiom Konferował. GazPol 1-1a.
 • – Z przybyłemi tu do mnie łaskawemi gośćmi, to jest JO księżną JM ciotką, JWJM panem Sapiehą kanclerzem wielkim WKL-go, szwagrem moim, JWJM panem Odrowążem Siedlnickim podskarbim wielkim koronnym, JW księciem JM Woronieckim i inszymi srodze distigwowanemi gośćmi fest imienin moich Heronima świętego przy hucznej dział i ręcznej broni rezonacji, nieprzestannie od rana zacząwszy, do samej północy, z balem i przednim srodze fajerwerkiem, odprawiłem. RadziwHDiar 51.