Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ADMINISTROWANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *ADMINISTROWANIE, *AMINISTROWANIE
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   administrowania
Ms.   administrowaniu ||   aministrowaniu
Znaczenia
1. »zarządzanie«
  • – O Rzeczypospolitey i iey Administrowaniu. ChmielAteny I I, 243.
  • – O Rzeczypospolitey i iey Aministrowaniu. ChmielAteny I I, 245.
2. »udzielanie, rozdzielanie«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • administrowanie sakramentów:
    • – Ile rázy kápłan w grzechu śmiertelnym czuiąc się/ bez żalu y skruchy Serdeczney przystępuie do ádministrowánia sákrámentow świętych [...] záwsze sobie ná piekło zárabia. StarKaz II, 339.
    • – Iest y Bráctwo Anyołá Stroża z Odpustámi wielkiemi [...] á Zakonni Kápłáni Páráfiánom w ádministrowániu Naświętszych Sákrámentow pilnie wysługuią. PruszczKlejn 66.