Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHODZENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pochodzenie
D.   pochodzenia
B.   pochodzenie
N.   pochodzeniem
Ms.   pochodzeniu
Znaczenia
»źródło, początek czegoś a. wynikanie z czego«
  • – Porywáły się y drugie heretyctwá w Grecyey/ zwłaszczá one z strony pochodzenia Ducha Ś. od Oycá y od Syná. BirkNiedz 149.
  • – Zámowiliśmy się o pochodzeniu świádká tego pierwszego/ ále potrzebnie. BirkNiedz 446.
  • – Sámym pochodzenie[m] iedney osoby od drugiey dzielą się [Osoby Boskie] między sobą nie náruszáiąc nie szczegulney ieności nátury Boskiey. KorRoz 35.
  • Perfectio Pochodzenie. SłowPolŁac 111.
  • – Przydáie záś Kommentator, że indywidua źwierząt y Plánetow są determinowánych przyczyn, y są determinowáne ad esse do bytności, á ztąd ták uniwersálnie, iáko pártikularnie niższe ciáłá od wyższych máią respekt, y pochodzenie. AlbSekr 62.
  • DE'RIVATION des mots [...] (Leur origine.) Derivatio [...] POCHODZENIE słow ieden z drugich u Gramatykow. DanKolaDyk I, 448.
  • Pochodzénie, das herkommen. BierSłowa 140.