Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*POCHODZIĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy gramatyczne
pochodzić  
lp 1. os. pochodzę  
2. os. pochodzisz  
3. os. pochodzi  
lm 3. os. pochodzą  
lp m 3. os. pochodził   || pochodzieł  
ż 3. os. pochodziła  
n 3. os. pochodziło  
lm nmos 3. os. pochodziły  
lp ż 3. os. będzie pochodziła  
lp 2. os. pochodź  
pochodząc  
pochodziwszy  
Znaczenia
1. »mieć swoje źródło w czym, wynikać z czego«
Rekcja: z czego

 • ~ [...] same zioła borowe pochodząc z ziemie wielce suchej [...] sam rozum ukazuje, że żadnej dobrej karmi wątluchnemu młodemu żołądkowi dać nie mogę. DorHipTur 55.
 • ~ Wynikam/ wynika co z czégo/ z-kąd. Pochodzę/ Wychodzi co z czégo. Kn .
 • ~ Anázárete [...] byłá urodzeniem zacna, bo o niey powieda Poetá, że pochodziłá ze krwie Teukrow. OvOtwWPrzem 593-594.
 • ~ Entspringen pochodzić oriri. KusWeg C6.
 • ~ Bo gdyby z pospolitey szkoły ten pochodzieł O iakoby musiał bydz srodze pomieszany. OpalKSat k. 84.
 • – Musiał ich demittere iednak z przeklęnstwem, ktore zwielkiego zalu pochodziło. PasPam 101v.
 • – Wieksza y owszem, z tąd pochodzi offensa Majestatis Kiedy Bogu kawalerski przyrzekszy parol [łamiemy go]. PasPam 121v.
 • – Wielka z tąd pochodzi depauperatio. PasPam 79v.
 • ~ Stáráłá się áby lud we wszytkiey Fráncyey popráwił się [...] mieniąc że te pospolite utrapienia nie zkąd inąd pochodziły tylko z grzechow. TylkStrom 131.
 • ~ [...] o Henrykowym żalu wiedzieć nie możem z czego pochodził. TylkStrom 5.
 • ~ Kiedy sędzia [...] każe zábić [...] á kát to wykona, tu grzechu nie mász y Bog do tego pomaga. Táż spráwá będzie, grzechem, kiedy z gniewu niesłusznego będzie pochodziła, y do tego Bog nie p[omaga, y to się zowie Mortale, álbo Formale peccati, á pierwsze Materiale. TylkStrom 50-51.
 • ~ Y w sámym ciele ludzkim zámykáią się wszytkie sekretne náuki, y sztuki, y wzelkie[!] rzeczy dziwne od człowieká pochodzą. AlbSekr 302.
 • ~ Niepoprawne zródło .
2. »pospacerować, poruszać się dzięki kończynom, połazić«
 • ~ Poprosić kogo/ poproś go. Posiédź. pochodź/ poszukay/ popil[n]uy/ porób. Kn .
 • ~ [...] záwitał Dnieprem pod gory [...] á wysiadszy w wieczor z nawy/ y rano po nich pochodziwszy/ błogosłáwił ie/ krzyż wkopał. KalCuda 52.
 • ~ Ale pochodzisz, pochodzisz mi Maro, Ku śmierci, smierci Vbitá ofiaro. OblJasGór k. 36v.
Podhasła

POCHODZĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. m pochodzący  
ż pochodząca  
n pochodzące  
D. m pochodzącego  
ż pochodzącej  
B. ż pochodzącą  
N. ż pochodzącą  
n pochodzącym  
lm M. nmos pochodzące  
D. pochodzących  
C. pochodzącym  
B. nmos pochodzące  
N. pochodzącemi  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1613
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – [...] z zawinienia y zstoczenia ziemie párą/ álbo duchámi z niey pochodzącemi rozdętą/ pochodzą [trufle]. SyrZiel 1236.
 • – [...] w kaduku dla záduszenia teyże mácice pochodzącemu/ bywa rátunkiem prędkim [olejek]. SyrZiel 402.
 • – Rodzą częstokroć nie mocą z ciáłá onego pochodzącą: ále męskiego nasienia/ bądź w spráwie cielesney/ miásto białey płci się podrzuciwszy/ bądź w zmázániu nocnym nábytego/ zażywáiąc. SpInZąbMłot 68.
 • Benefacti dulcem conscientiam odnopsić będziesz [...] á potym miłość ludu powierzonego/ y niey pochodzące ochotne i dobrowolne posłuszeństwo/ gdy káżdy z tąd dobro y szczęście swe uznawáć będzie żęć hołduię/ oraż cię názywaiąc y Pánem y Oycem. OpalŁRoz 93.
 • – [...] ná koncylium Florentskim wszytkich Graekow y Łácin[nikow] [...] conclusum est, Duchá ś. pochodzącego od Oycá y od Syná. KorRoz 53.
 • Bürtig pochodzący/ narod oriundus. KusWeg B7v.
 • – Druga iest rzecz ktorą mamy mieć idąc na modlitwę/ Nádzieię z wiáry pochodzącą/ ktora nam ufność czyni/ iż Pan Bog [...] odpuści nam łáskáwie grzechy násze. StarKaz 248.
 • – Nie samym chlebem człowiek żyć będzie/ ále każdem Słowem pochod[zącym] ustá Boże. PolPar 256-257.
 • – To wszytko staie się na Wcięciu punctow y linij z Circulu pochodzących Co ieszcze z samey Figury zrozumiano będzie. NarArch 97.
 • – [...] pustynią pewną [...] zaprzedajemy uczciwemu Pawłowi Matyce [...] i potomkom jego jednak z teraźniejszej żony teraz i na potym spłodzonym i pochodzącym za sumę 400 polskich zł. InwPuck 147.
 • – Są rożne [przysłowia]/ iáko naprzod Simplicia proste/ z samych siebie pochodzące/ iáko: smierć wczora [...] Powtore są też Composita złączone/ ktore z przydatnych Imion rodzáiu Niewieściego formuią się. StylaGram 154-155.
 • – [...] á to iáwno z Ks. 2. de Anima, gdzie uczą, że potencyey vegetuiącey dwie są powinności y uczynki: to iest rodzić, y záżywáć, bo drzewko rodzi drzewko, źwierzę záś źwierzę, zkąd oczywista, że od tey dusze płynie moc rodząca, pochodząca, ábo przyzwoita poczęciu się płodowi. AlbSekr 133.
 • – Záimki sie dzielą naprzod ná Originálné y Pochodzącé. MalGram 89.
 • Pochodzącé [zaimki] [...] są, co od inszych pochodzą, iáko to odęmnie móy, mon, od ciebie twóy, ton. MalGram 89.
 • – [...] czwarty termin rodzącego drzewa iest, pożytek pochodzący z pracy y starania koło niego Niepoprawne zródło .
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji

POCHODZONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. m pochodzony  
ż pochodzona  
n pochodzone  
B. ż pochodzoną  
Ms. ż pochodzonej  
lm M. nmos pochodzone  
D. pochodzonych  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1601
Znaczenia
1. »o ubraniu: używany, już noszony«
 • – kopieniak stary, czarny, pochodzony InwSienBęt 78.
 • – Boty długie pochodzone. InwSzalBęt 79.
 • – Gunia gorska, biała, gruba, znacznie pochodzona. InwByczBęt 84.
 • – Ubranie sukienne białe, dobrze pochodzone. InwByczBęt 84.
 • – Koszulek białogłowskich lnianych 6 pochodzonych. InwGołBęt 88.
 • – [...] ieśli nie grzech w sukni pochodzoney chodzić [...], ták też to nie sromotá. StarPopr 38-39.
 • – [...] ábym dobrey niezepsowáł Twey ku mnie powolności, chcę, ábyś dárował Pochodzoną, złą iáką suknią, á wzaiemnie Wytárty ná pámiątkę weźmiesz płaszcz odemnie. DamKuligKról 153.
2. »o kobiecie: «
 • – W kárczmách mi ráno, w wieczor śpiewáią nieszpory/ O witrum gloriosum/ nász Bog kufel spory. Nuż przy tych moje stadá/ Pánny pochodzone/ Kto rozdzieli rodzáie, wsposob niezliczone? Indermászne/ piwniczne/ gorne/ srednie/ dolne/ Pokojowe/ vdzielne/ iáwne/ skryte/ spolne/ Kupne/ bráne/ proszone/ wiárne/ mężne/ w wieńcu; Nuż zwodnice ktorych myśl jest w przedłubnym ksieńcu. JurkPos A4.