Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHODZISTO

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
Znaczenia
»zależnie, zgodnie z biegiem (nurtem), wzdłuż, «
  • – Pochodzisto/ stoczysto/ pochodzisto ku górzé/ nié przykro/ v. Kończato. Kn .
  • – Pochodzenie/ Ortus, deriuatio [...] pochodzisto/ procliné et proclinius, procliuiter. SzyrDict 304.
  • – Gdzie tesz drzewa dostatek a o puszczę nie trudno barzo rzecz potrzebna y pozyteczna row z obu stron miasto darnu [...] pochodzisto palami obic. NarArch 139.
  • – Przy brzegu Wislnym, tákże przy innych biezących Rzekách, gdzie znáyduią się Máiętności przy wysokich y przykrych brzegách, zwykli támy bić; tylko żeby nie názbyt przykro wydawáć na wodę, ále ie pochodzisto po wodzie stánowić, áby zá gwałtowną powodzią, y lodow wypárcie koszt nie vpłynął. HaurEk 5.
  • – {...] ná wszytkich podziáłách 20, dziurki subtelne [mają być] ná wylot ták pochodzisto otwarte, żeby przez nie z końca P, Stylu SP wsrzobowanego, mogła się przeciągnąć nitká bez złamánia. SolGeom II 12.
  • CONTRASCARPE [...] KONTRASZKARPA. brzeg pochodzisto dany. DanKolaDyk I, 363.
  • TALUS [...] POCHODZISTOŚĆ spadzistość ściany [...] POCHODZISTO spadzisto dana ściana. DanKolaDyk II, 528.
Informacje dodatkowe
spr. i uzup. Kn!