Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHOROGRAFIJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (2. poł. XVIIIw.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   chorografija
B.   chorografiją
Ms.   chorografiji
Znaczenia
»geograficzny opis wybranego kraju«
  • – Znaydziesz krom tego […] Chorographią czy Geographią krolestwá Polskiego, gdzie miasta, zamki, rzeki, góry, lasy opisuie. NiesKor II 42.
  • – Ukrainę w swoiey Chorografii, ziemią mlekiem y miodem płynącą nazwał Gudicanus. BystrzInfGeogr H1.
  • CHOROGRAPHIA znáczy z imienia, y iest w samey rzeczy opisanie partykularne iákiey krainy w szczegulności, iako to gdy by kto samą Polskę, albo Ruś opisywał, inne kráie opuściwszy. ChmielAteny II 6.