Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ADRACJONAŁ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   adracyjonał
D.   adracyjonału
Ms.   adracyjonale
liczba mnoga
M. uż. nosob.   adracyjonały
Etymologia
z łac. ad rationalem 'na konto należnej zapłaty'
Znaczenia
»częściowa zapłata za pracę, płacona z góry, przed wyliczeniem właściwej kwoty«
  • – Tu też to apponitur, że piecowym bocheńskim i bednarzom dolnym toż beneficium in concurrentia kilku świąt w jednym tygodniu praestari od zwierzchności żup bocheńskich powinno, którym piecowi wieliccy w adracyjonale 3 zł gr 15 gaudent, jako się przy płacy wielickiej opisało i postanowiło. Ponieważ tedy inaczej być nie może, ile gdy robotnik nie jest in statu, ażeby się bez partycypowania pomienionego adracyjonału ad defluxum całego kwartału de proprio mógł sustentować, zaczym toż samo postanowienie, jako dotychczas in usu było, tak i na dalszy czas, ażeby kopacze, piecowi i bednarze dolni w Bochni septimanatim po zł 3 gr 15, świąt przypadających nie potrącając, odbierali, postanawiamy. InsGór 1743 134.
  • – Postanowiła [...] komisyja, ażeby temu robotnikowi, któremu się nie na szychtę, ale za miary wyrobione płaci i przy dokończeniu kwartału dopiero się porachowanie za każdy cały kwartał czynić zwykło, adracyjonał co tydzień po zł 3 gr 15 in vim roboty jego był wypłacony [...] które adracyjonały in declivio każdego kwartału wytrącone pomienionemu robotnikowi być powinny. InsGór 1743 134.