Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TOPOGRAFIJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (hasło spoza kanonu), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   topografija
B.   topografiję
Ms.   topografiji
Znaczenia
»szczegółowy opis geograficzny obejmujący niewielki obszar; dział geografii zajmujący się takim opisem«
  • TOPOGRAPHIA iest ieszcze strictiùs wźięta Geograficzna Sciencya, to iest Opisanie iakiego Miastá, albo mieysca, Wsi: iako to, gdyby kto opisał, Rzym, Konstantynopol, Krákow, etc. ChmielAteny II 6.
  • – Alexander zaś Donatus w Topografii, alias opisaniu Rzymu regestruie Obeliszkow 44. ChmielAteny II 98.
  • – STAREGO Rzymu y NOWEGO dam Topografię álbo ciekawe y osobliwe opisanie, w PEREGRYNANCIE NOWYM, aliàs iak o Włoskim będę traktował Kraiu, tu to enarro , co Populi Romani y Monarchii tameczney commendat Majestatem[!]. ChmielAteny I 350.
  • – W ostatnim liście, ktorym miał honor do W.M. pisać d. 23. Grudnia 1758. zdaie mi się żem to wszystko wypełnił, comkolwiek miał mowić o Topografiy, albo opisania mieysc każdych z osobna, y o Historyi Naturalney tego tak wielkiego y rozległego Państwa. ChesMinFilozof 5.