Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

STO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1603
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   sto
D.   sta
B.   sto
liczba mnoga
M.   sta
D.   set
B.   sta
N.   sty
  stami
Ms.   stach
liczba podwójna
M.   ście
D.   stu
B.   ście
N.   stoma
Ms.   stu
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dziewięćkroć sto tysięcy:
 • »900 000«
  • – Na zapłatę wojsku wszystkiemu wychodzi sumy dziewięć kroć sto tysięcy trzydzieści cztery i zł ośmset ośmdziesiąt pięć. AktaPozn I/1 430.
  • – Iákoż trwáłá tá walká/ więcey niż lat dzieśięć/ kędy Troiáńskie páństwo z gruntu wywrocone vpádło/ Grekow ośmkroć sto y śiedmdzieśiąt tyśięcy legło/ Troiánow dziewięć kroć sto pięćdzieśiąt y dwá tyśiącá zbito/ Krolow / Xiążąt/ szláchty/ pospolstwá z rozmáitych narodow/ ták wiele zginęło/ że ieden nápisał: Vix Priamus tanti totaque Troia fuit. CezWargFranc 7 nlb.
  • – Gdy go [obelisk] ważono/ miał funtow dźiewięć kroć sto pięćdźieśiąt y sześć tyśięcy/ Sto czterdźieści ośm/ á naczynia/ ktorymi go spusczano/ dźwigano/ przenoszono/ podnoszono/ etc. ważyły dzieśięć kroć sto czterdźieśći dwá tyśiącá/ ośm set dwádźieśćia cztery funtow. WargRzym 67.
  • – Z tey skárbnice połąmawszy drzwi wźiął Iulius Cesarz cztery tyśiące sto trzydźieśći y pięć libr złotá/ dźiewięćkroć sto tyśięcy libr srebrá: á ná to mieysce włożył ták wiele miedźi pozłoćistey. CezPiel 24v.
  • – Siedm lat przed woyną Cártháginską/ gdy byli Consulámi L. Aurelius/ y S. Iulius/ było śiedm set y dwádźieśćiá libr złotá/ á srebrá dźiewięćkroć sto tyśięcy y dwá tyśiącá libr. á oprocz tego było iescze co z tym nie ráchowano trzykroć sto tyśięcy śiedmdźieśiąt y pięć tyśięcy. CezPiel 24v.
  • – Piąty Liwazu. Iest to Miásto w Armeniey, wielkiey. Intráty ma Dźiewięćkroć Sto Tyśięcy áspr. RicWielJMon 64.
  • – Osmy iest Bászá Tehildiru, ná gránicy Georgiey. Intráty ma Dźiewięćkroć Sto Tyśięcy Dwádźieśćia pięć Tyśięcy áspr. RicWielJMon 65.
  • – BAZYLIKA, Pałac okrągłą figurą w pośrzodku Rzymskiego Rynku sumptem dźiewięciu kroć sto tysięcy czerwonych złotych erigowány, z Frygiyskiego Marmuru, to iest krwawego. maiąc kolumny od Paula Emiliusza dwa kroć Konsula, dwa kroć Tryumfatorá wystawiony. ChmielAteny II 88.
  • – Zaczym [Cortes] nie zląkł się potężnego Króla Mexikańskiego, maiącego ná cztery kroć sto tysięcy woyska, y iego Hołdowników Królów mnieyszych 30. mogących wystawić na dziewięć kroć sto tysięcy ludu bitnego swemu nay wyższemu Królowi. ChmielAteny IV 572.
  • – Podobnie moc Jowisza nie może w przeciągu dziewięć kroć sto trzydzieści i sześć tysięcy lat odmienić nachylenia osi kuli ziemskiey, tylko na dwa stopnie i 38 minut. BuffonStaszicEp 33.
 • siedmkroć sto tysięcy:
 • »700 000«
  • – Ale nad to wszytko ci nowi nabożniczkowie szarańczą, onę depopulatricem regnorum, którą ze wszytkich państw cum sibilis et tinnitibus czujni magistratus wyganiają, tu do Polski wprowadzili, tu jem sedes zgotowali; tu się rozgościli, tak barzo się wpaśli, że in tantam creverunt factionem i tak możną, bogatą, że do kilku tysięcy wsi w Koronie i Wielkiem księstwie Litewskiem już osiedli, a na jednym tylko miejscu (co przedni senator publice a katolik twierdził) siedm kroć sto tysięcy we złocie w depozycie mają. JezuitRespCz III 87.
  • – Ták rozumieią/ iż tego tu boku [Brytanii] dłuża iest/ śiedmkroć sto tyśięcy krokow. CezWargFranc 101.
  • – O iák nie wielkim woyskiem ná krzywoprzyśiężce y przymierzołomce/ ná srogie[g]o Sułtaná Osmaná potęgę śiedmkroć sto tyśięcy woyská przećiw Koronie wypráwuiące[g]o/ á iuż nádźieią poćiemiężenia/ tylko co Oyczyzny nászey nie pożeráiącego/ twoią własną obecnośćią ruszyłeś się Naiásnieyszy Krolu: O iákeś krwią Bissurmáńską nápełnił brzegi Dnieprowe! WojszOr 11.
  • – A piszą/ że oną woyną z obu stron zginęło ludźi śiedm kroć sto tyśięcy/ y ták vpádek y odmiáná Krolestwá Gotskiego/ wszczełá się od káránia za nieczystość. ChokRudAOdm 22.
  • – PO ták ćięszkich przez wiele lat hybernách/ y vćiążeniu przez przechody rożne Zołnierskie/ chcąc cokolwiek vlżyć vbogim Poddány[m]/ wdobrach Nászych Krolewskich: redukuiemy hyberne z Dobr nászych Krolewskich/ do Summy śiedmiukroć stu tyśięcy sześćiu dźieśiąt tyśięcy. KonstSejm1677 4.
  • – [Trepizond, dziś Trabazon] Leży nád Morzem czarnym/ y podźiśdźień iest Miásto dosyć hándlowne: Naywiększy iednák pożytek z ryb odnośi/ ktore sámemu Bászy przy niektorych inszych prouentách/ Intráty y Ewekty czyni Siedmkroć Sto Tyśięcy trzydźieśći Tyśięcy y cztery/ Ośmset pięśdźieśiąt áspr/ do roku/ lubo niemász w całym tym Páństwie żadnego Sándźiaká/ tylko czternaśćie Zamkow/ ktore zásłániaią Miásto/ y bronią wszytek ten trákt do niego należący. RicWielJMon 67.
  • – CHWALEBNEGO ZWYCIĘZCE, Nád Osmánem Cesárzem Tureckim, z śiedmiąkroć sto Tyśięcy Woysk, pod HOCIMEM, W Roku Pańskim 1621. Dniá 10. Octobr. CzerDwór .
  • – Dość na owey wdziesięć lat potey Chocimskiey, ztąd bowiem Bissurmaniec Iad na Polakow wywierać począł, a co raz porażony, rozdrazniony zcáłą Mahometanską potęgą wśiedmkroć sto tysięcy Osman Cesarz iako drugi Xerxes w Sarmackie przybył kraie Roku 1621. KołTron 158.
  • – Potym [Dariusz] podniosł woynę przećiwko Scytom, z woyskiem ná londźie w liczbie śiedmiu kroć sta tyśięcy, á ná morzu sześćiu set okrętow. ScudZawiszHist A3-A3v.
  • – Znam iedney wielkiey Familiij Panią, ktora trzyrazy za Mąż chodziła, z pierwszym obszernem Dziedzicem iednę Corkę miała, poszła za drugiego chudszego, z ktorym pięci miała także; á z trzecim nic: dla śrzedniego Męża y Dzieći na siedm kroć sto tysięcy długuw zaciągnęła; na pierwszego Męża y Corki Dziedzictwo; nie wniosła zaś tylko czterdzieści tysięcy złotych. JabłSkrup 50.
  • – Swidakiem przepyszná strukturá, nazwaná Musaeum, gdzie uczeni ludzie swoie schadzki mieli, y mieyskim kosztem utrzymowáni y żywieni, iáko y tá sławná Biblioteká, ktorą Ptolomeusz Philádelphus ták znacznie pomnożył, a iego nástępcy przyprowádzili do siedmkroć stutysięcy Xiąg. RolJabłJADziej 97-98.
  • – W Azyi ták się prętko rozmnożyli ludźie, że we trzystá lat po potopie, iáko pisze Diodorus L. 3. Ninus pierwszy fundator Assyryiskiey Monárchij przećiw Zoroástrowi Krolowi Baktryanow wyprowádźił milion y siedmkroć stotysięcy piechoty, sto tysięcy iázdy, wozow kosámi uzbroionych tysiąc sześćset. DrewsBrzozDystr 212.
  • – Wielebny X. Mikołay Lancycy Soc: I. opusc: 20. n. 58. z wielu Autorow dowodźi, że zá czásow Dawidá Krolá sámych Kápłanow tám było więcey niż sto dwádźieśćiá tysięcy, licząc záś Kápłánow oraz z Lewitámi, (ktorzy tákże ná Kośćielney zabáwie byli,) tedy liczono siedmkroć sto y dwádźieśćiá tysięcy. DrewsBrzozDystr 231.
  • – Ninus Belusa, alias Nemroda, to iest Tyrana Babilońskiego Monarchy Syn, chcąc swoie dilatare Imperium, z Sąsiadami prowádził Woynę, osobliwie z Zoroástem Krolem Baktryáńskim, ná ktorą wyprowádził pieszego Million, siedm kroć sto tysięcy; konnego dwa kroć sto y dziesięć tysięcy, wozow kosami nábitych, dziesięć tysięcy, sześć set według Diodora lib: 2. y Iustyna lib: 1. ChmielAteny1755 I 991.
  • – Turcy zawoiowawszy iuż we trzech częściach świata szerokie Chrześciańskie kraie, aby na podbicie pułnocnych Krolestw otworzyli drogę, umyślili uderzyć na Polskę, y iuż z Osmanem swoim Cesarzem tyle iak do tych czas nigdy, ruszyli woyska, z Afryki, Azyi, y podbitey Europy, na siedmkroć sto tysięcy ludzi ciągneli do Polski, przyłączywszy do siebie Tatarow. MajTrwałość 52.
  • – Woysko iego [Kserksesa] ziemskie, według Herodota, złożone było z milion siedmiukroć sto tysięcy żołnierzy, a zaś woysko morskie przechodziło liczbę pięćkroć sto tysięcy luda, ktory był na tysiąc dwuchset dużych okrętach, maiąc trzy tysiące połokrętow do przeprawy. MabKamieńUwagi 36.
  • – tym sposobem zgineło owe sławne miasto [Kartagina], naymniey od siedmiukroć sto tysięcy mieszkane ludzi, stolica trzechset miast Afrykańskich, i kraiu więcey na mil tysiąc rozciągłego. SaintZabłŻegl 303.
 • pięćkroć sto tysiąc || pięćkroć sto tysięcy:
 • »500 000«
  • – Tego roku sejm był w Piotrkowie i na nim barzo wiele konstytucyj uczyniono, miedzy którymi i ona była, żeby król mógł wziąć na dobra stołu swego pięć kroć sto tysięcy złotych. GórnDzieje 233.
  • – Piąta egzorbitancya: Aby podług konstytucyi dobra KJMci, w piąci kroć sta tysięcy fl. zastawione, gdyż na nie pobór był naznaczony, a połowica z intraty tych dóbr miała być obracana in usum aerarii publici, były wykupione, a wedle preskryptu konstytucyi u JMci pana podskarbiego tego rekwirować, gdyż to prawo nań włożyło. DyskRokCz II 430.
  • – Wszytká tá śćiáná iákoby pięćkroć sto tyśięcy ma krokow. CezWargFranc 101.
  • – Turczyn się z wiosny ruszył z Cárogrodá/ Y przeszedł Dunay nie byłá przeszkodá. Pięć kroć sto tyśiąc/ miał woyská swoiego/ A nád sto tyśiąc nie było nászego. PaszkMrChor A2v.
  • – Pátrzyli ná to inszy Krolowie/ iáko sie z námi będźie toczyło/ groźili piąćią kroć sto tyśięcy/ á ia powiádam: by wszytki swoie źiemie zebrał ná kupę/ nie może mieć dwukroć sto tyśięcy więcey Turczyn/ sed quos homines, wszytko nędze/ więźnie/ chłopy z rol [...]. ZbigAdw A4.
  • – Nim Attilá Hunnow Krol wyszedszy od Węgier z piąćią kroć stem tyśięcy Zołnierstwá/ wszytkie práwie Zachodnie Páństwá popustoszył/ Roku 152. Kometá był widźiány. StryjRes Bv.
  • – Znowu potym w lat 65 gdy Zydźi rebellizowáli, y ná tymże mieyscu Kośćioł restáurowáć chćieli: AElius Adriánus Cesarz pięć kroć sto tyśięcy y Ośmdźieśiąt tyśięcy ich iednego dniá pozábiiał y ostátek w Hierozolymie budynkow zepsował. AdrJeruz 61.
  • – [...] do tey toni/ Ze się więc Halibasza ze wstydem pokłoni Krolowi Francuskiemu na okup daiący za koszty Gradywowe w nieszczęsciu będący Szkodow pięc kroc sto tysiąc osobliwie szkody Nagrodzic poczynione [...]. DrobOpow 119.
  • – Dwunasty Kibrosu, álbo Cypru. Intráty ma Pięćkroć Sto Tyśięcy/ Sześćset pięćdźieśiąt áspr. Sándźiakow pod sobą ma sześćiu/ miedzy ktorymi iest czterech z Hazem, á są te. RicWielJMon 65.
  • – Jakoż finaliter et ultimarie determinował pięćkroć sto tys. tal. bitych ex bonis paternis cum ea conditione, aby więcej z nich nie pretendowała sobie królewna jm. post fata eius; królowa zaś jm. rezolwowała ad quartam partem substantiae ex ibonis maternis post sera fata sua przypuścić królewną jm., a teraz ex affectu suo materno na 50 tys. w klejnotach daje talerów bitych, do tych przyłączając, w których ad praesens chodzi i jak tylko w nie się poczęła stroić. SarPam 120.
  • – 18 Z Wilna, 10 IX 1694 Przybył tu jmp. Mniszek starosta sanocki, starający się o przyjaźń jmp. Ogińskiej miecznikównej W.Ks.Lit. w tej nadzieje, że mu posag piąciukroć sta tysięcy, przez jmp. chorążego W.Ks.L. obiecany, wyliczyć mają, lecz tu tylko mu 60 m. obiecują gotowizny, a sto tysięcy w klejnotach, starosta zaś directe stawa, że tu dla posagu przyjechał tak wielkiego, aby swoje majętności mógł oswobodzić. SarPam 360-361.
  • – Jakoż hetman wielki koronny, natenczas Stanisław Jabłonowski, wojewoda i generał Ziem Ruskich (bo już był wziął buławę wielką po Dymitrze Wiśniowieckim, polną zaś był razem wziął z województwem wołyńskim Hieronim z Granowa Sieniawski, marszałek nadworny) wydał był ordynanse, aby się wojsko ściągało pod Kraków, puszczając echo, że na granicach będzie stało od Węgier i Szląska, ponieważ turecka potencyja w pięciu kroć sto tysięcy, z ordą rachując, ruszyła się po Wideń, aby pod ich imieniem swywolne jakie kupy w granice nasze nie wtargnęły. DyakDiar 42.
  • – Probuie to iedno dobre wielkiego człowieka zdanie y słowo: ten był Bogusław Leszczynski ktory Podskarbim W. K. bywszy lat kilka; a w skarbie to iest w rękach Podskarbiego wszystka płata woyska K. y podatki ze wszystkich Woiewodztw były; postanowił położyć podskarbstwo z pięć kroć sto tysięcy mu czyniące; á wziąść małą pieczęć K. co rewelował Ierzemu Lubomirskiemu Marszałkowi W. K przyiacielowi swemu, rzekł mu czy szaleiesz Bracie, tylko intraty w skarbie mieniąc na Vrząd pełen pracy a żadney pewney niemaiąc intraty [...]. JabłSkrup 33.
  • – O Francuskim Krolestwie Dośćby powiedźieć ná expresyą wielkości PARYZA, że tam Wołow y Iałowic wychodźi 140. tysięcy, Baránow ná Pięćkroć sto piędźiesiąt tysięcy; Cieląt ná 125. tysięcy, Wieprzow ná 40. tysięcy, Wina kuf ná trzy kroć sto tysięcy. ChmielAteny II 51.
  • – Po tey cięszkiey ruinie poczeło się IERUZALEM znowu reparowáć przy skupiáiących się ze światá Zydach, ale cladis immemor, znowu też rebellizowáć Rzymiánom swoim Pánom; kiedy zá Traianá Cesarzá około Roku 116. rożnemi potyczkámi Zydźi Rzymiánow ná 2 kroć sto tysięcy znieśli; ale tez od Eliuszá Adryána Cesarzá Rzymskiego dobrze powskromieni, y práwie funditùs zniesieni, kiedy ich rebellizuiących pięć kroć sto ośmdźiesiąt tysięcy padło trupem. ChmielAteny II 528-529.
  • – Nader z Berlina fatalną odebrałem wiadomość, że król jegomość tameczny nie zważając że na blankietach sobie napisali Żydzi sumę kasiera bywszego u mnie, za słuszny dług uznał i sumę na ratę zabraną najjaśniejszemu elektorowi jegomości Palatino Raeni należącą Żydom wespół z towarami na wicinach będącymi, też memi, oddał, w czym szkoduję więcej piąciukroć stu tysięcy przez sąd monarchy, który to podobno mści się, żem onego mi czynionych dawniej nie przyjął propozycji: [...]. RadziwHDiar 1, 85.
  • – W skarbie Xiążąt Florenckich, iest Dyament szeroki iak palec ktorego taxuią Milion Pięć kròć stotysięcy szkutow: co uczyni Polskich Pietnaście Millionow, Tawernier go taxuie 2608305. ChmielAteny1755 I 652.
  • – Zá Probusa Cesarza, w iedney okázyi padło Niemcow 3. kroć sto tysięcy: Zá Aureliàna Cesarza, Barbarow poległo pięć kroć sto tysięcy, według Historykow. ChmielAteny1755 I 991.
  • – Coż mam mówić o Rzymianach, których klęsk księgi barzo licznych Dzieiopisow są pełne? nie było mieysca, któregoby śmiercią swoią nie naznaczyli, nie było morza, któregoby krwią swoią nie zafarbowali: iedna woyna Kartagineńska powtornie wypowiedziana Bellum Punicum we Włoszech, Hiszpanii, i Sycylii, przez 17. lat nie spełna, milion pięć kroć sto tysięcy pożarła. KryszStat 220.
  • – Woysko iego [Kserksesa] ziemskie, według Herodota, złożone było z milion siedmiukroć sto tysięcy żołnierzy, a zaś woysko morskie przechodziło liczbę pięćkroć sto tysięcy luda, ktory był na tysiąc dwuchset dużych okrętach, maiąc trzy tysiące połokrętow do przeprawy. MabKamieńUwagi 36.
  • – Belus wyznaczył dzień i plac utarczki w końcu swoiego podwórza, w obszernym przestwórze, oblanym przez Tygr i Eufrat, dwie w siebie w padaiące rzeki. wystawiono na koło szranków amfiteatrum marmurowe, mogące obiąć naymniey pięćkroć sto tysięcy widza: sprzeciwka którego był tron króla, maiącego się ukazać z królewną i całym dworem; po prawey zaś i lewey stronie, między tronem a amfiteatrem, inne znow były trony i siedzenia dla trzech królów, i reszty panów, którzyby mieli ciekawość widzenia tey wspaniałey ceremonii. VoltKról 11.
 • pięćkroć sto tysięcy:
 • »składnik liczebników wielowyrazowych odpowiadający liczbie 500 000«
 • siedmkroć sto tysięcy:
 • »składnik liczebników wielowyrazowych odpowiadający liczbie 700 000«
 • dziewięćkroć sto tysięcy:
 • »składnik liczebników wielowyrazowych odpowiadający liczbie 900 000«