Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*INSZY

zaim. przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
Znaczenia
»inny«
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

od przysł.: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
 • Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285.
 • (wariant I):
  Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326.
 • (wariant II):
  Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • powiedzieć się do inszego domu:
 • »podać się za kogoś innego«
  • – Rzeką nato a czemus się powiedział do inszego Domu [...] Temu że by się waszey zbył napasci. PasPam 183.
Związki frazeologiczne

 • w inszej chodzić skórze:
  • – Y ieźli iáko Sóńce, rozum do MIesiącá NIe rządzi? wziąwszy z ziemie, aż do Piekłá strąca. Coz pisać o odmiánie? gdzie się ták náturze Zdało: że niemal, co rok, w inszey chodzim skurze: Ze ieźli się nie widzą, chodć Vr"acie rodzeni, NIe znáią, ták się ciáło w krotylkim czásie mieni. PotPocz 71.
 • zacząć z inszej beczki:
  • – chciałem ią zacząc z inszey beczky OpalKListy 461.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5.
 • – Grzeczność. 1) Wohlanständigkeit, Höflichkeit, gute Aufführung [...] 1) bienséance; gentilesse, civilité, bonne conduite; politesse, honnêteté [...] § 1) insza stołowa, insza gruntowna grzeczność [...]. T III 431-432.
 • Inszy chárt porwie kotá, nie ten co dogoni. PotPocz 66.
Podhasła

INSZA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1650
Znaczenia
»jest czym innym«
 • Insza iest potrzebowáć/ potrzebuiąc prágnąc. Insza bydź w niedostatku/ á przećię on znośić. OpalKSat 141.