Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SŁAWNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy gramatyczne
lp M. m   sławny
ż   sławna
n   sławne
D. m   sławnego
ż   sławnej
B. ż   sławną
lm M. mos   sławni
C.   sławnym
B. nmos   sławne
Znaczenia
»cieszący się sławą, słynny, powszechnie znany, głośny«
  • – To był znaczny y Sławny przykład na Ukaranie y upamietanie Ludziom Swowolnym. PasPam 177v.
  • – To była wydra Sławna na Całe woiewodztwo Krakowskie a potym y na Całą Polskę. PasPam 251.
  • – Amirał Olęderski przysłał doktora okrętem bardzo Sławnego. PasPam 67v.
  • – Winszował kurfistrz Woiewodzie tey Szczęsliwosci ale iawną znac mu było z oczow zazdrość y Niemcom że Pan Bog Sławną podał Fortecę. PasPam 72v.
  • – Oddaię [...] praezent, ktorego pewnie w krolewskich ani w Cesarskich nieznaydzie skarbnicach ktorego rownego y sama nacały swiat sławna y wymyslna Stroynica kleopatra niezazywała. PasPam 80v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • cudami sławny:
    • – R.P. 1623. Nouembr. 12. w Witepsku ś. pámięci świątobliwym żywotem y cudami sławnego Oycá Iozaphata Kvnczevvicza Archiepiskopá Połockiego okrutnie zámordowáli [...]. BirkRus 13.
Podhasła

SŁAWNA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1632
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.