Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FOREMNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn (pod: foremnie), L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), T (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   foremny
ż   foremna
stopień wyższy
lp D. m   foremniejszego
lm B. nmos   foremniejsze
Znaczenia
»mający ładny i regularny kształt, zgrabny, ładny«
  • – Foremnié/ foremny. vide Sztucznié/ Sztuczny. Kn 178.
  • – Zięmią rzniętą a suszoną palą z którey wągle będą takie iako zdrew dębowych niemogą miec foremnieysze. PasPam 54v.
  • – Sprawił im pogrzeb taki Porucznik nasz, Iako Senator niemoze mieć foręmnieyszego. PasPam 84v.
  • – Forteca to iest te Lachowice tak foręmna [...] niemasz takiey w Polszcze zadney. PasPam 99.
Podhasła

FOREMNA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1596
Znaczenia
»jest ładne«
  • – Ieszcze to foremnieysza/ ktoby nie mogł iádáć/ Wierę mu ia nie każę/ z Doktory záśiádáć. NowSow D2v.
  • – To byłá foremna, tráktuiąc raz máteryą bárzo potrzebną o reformowániu rocznym, áby káżdy mieśiąc miał swoy własny Xiężyc ze dwudźiestu ośmiu álbo dźiewiąćiu dni, ták wielu godźin y ták wielu minut, ziácháło się bárzo wielu filozofow, y nie máło Astronomow dla dokończenia Affektow w miánowáney máteriy. AndPiekBoh 18.