Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NALEŻYTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp M. m   należyty
ż   należyta
D. ż   należytej
n   należytego
C. ż   należytej
B. ż   należytą
Ms. m   należytym
lm B. nmos   należyte
Znaczenia
1. »taki, jak powinien być, właściwy, stosowny, odpowiedni«
  • – Woysko ich nie wporządku nalezytym, Iedni się kupą bawią drudzy Litwę wiązą, inni po Stawie brodzą. PasPam 112v.
  • – Zeby iednak y Hetmanowi Nalezytą uczynił Ceremonią daiemi list do niego. PasPam 161.
  • – Xiązę Io MSC z Prazmowa Funkcyiey urzędowi Swemu nalezytey nieczyni dosyć. PasPam 232.
  • – Iest ztego Płomienczyka pozytek obfity Iest Bogu y Oyczyznie Trybut nalezyty. PasPam 271.
  • – Iednak pioro pozorne ma Swoie Racyie I Nalezyte własnie wtym Exkuzacyie. PasPam 272v.
2. »należny, należący się«
  • – Wielce proszę abym mogł co kolwiek z WMMPanem Con ferre in Ulteriori nąm Nalezytey Osieroconey Oyczyznie przysługi. PasPam 173.
Podhasła

NALEŻYTA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1650
Znaczenia
»jest właściwe«
  • – Lecz y to mężnemu Hetmanowi należyta, aby nie tylko na innych placach, ale y przy samych bankietach, złych a nieposłusżnych sobie żołnierzow nie przepominał, y swoią onym groźił surowośćią. BanHist 92.