Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHWALAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614-1626
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  pochwalać
czas teraźniejszy
lp 1. os.   pochwalam
3. os.   pochwala
lm 1. os.   pochwalamy
3. os.   pochwalają
czas przeszły
lp m 3. os.   pochwalał
tryb rozkazujący
lm 1. os.   pochwalajmy
imiesłów współczesny
  pochwalając
Znaczenia
»wyrażać aprobatę, uznanie«
  • ~ Ty Orfeusa częściej miewasz w głowie, Niźli, czemu się z sobą tryksają kozłowie. Ale my dawnych wieków ludzie pochwalajmy, Wszakże na teraźniejszych czasiech przestawajmy. SzymSiel 144-145.
  • ~ Ztąd [...] prozne nákłady/ pompy w obyczáie ludzkie przyszły/ że to tylko zá dobre y poczciwe rzeczy mamy, ktore pochwala gromádá. StarPopr 40.
  • ~ Schowayciesz się tedy z wiárą wászą pánowie Dyssydenci do pieczar piekielnych/ v Kátholikow Approbata nie będzie, mamy zgubę swoię pochwaláć? BirkEgz 4.
  • ~ Krzykám pochwaláiąc/ Acclamo plausu. SzyrDict 136.
  • ~ Pochwalam co/ kogo. Collaudo, approbo aliquid, calculum addo, applaudo. SzyrDict 304.
  • ~ Pokoy on y uciechy/ ktorych ci [święci] záżywáią/ przed oczy kładnąc/ owych pochwalámy y náśládowáć ich záostrzámy się. KalCuda 181.
  • ~ Miło kiedy nas słucháią/ á zwłaszczá gdy pochwaláią. KnAd 500.
Podhasła

POCHWALAJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp B. ż   pochwalającą
Najwcześniejsze poświadczenie:
1638
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Wprowadza Poeá Pálládę, pochwaláiącą wiersz Aońskich Bogiń i pochwaláiącą y gniew, przeciwko corkom Pierowym. OvOtwWPrzem 214.