POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło AKSYJOMAT drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło AKTA
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2016
AKT rzecz. m
Warianty fonetyczne: AKT, ACHT
Słowniki: SXVI, Kn, T III, L, SWil, SW, SJP notują
Słownik SStp nie notuje
Formy gramatyczne:
M.akt || acht
D.aktu
C.aktowi
aktu
B.akt
N.aktem
Ms.akcie
M.akta
akty
D.aktów || akt
C.aktom
B.akta
akty
N.aktami
Ms.aktach
akciech
Etymologia:
łac. actus
1. »czynność publiczna szczególnej wagi, uroczystość państwowa, rodzinna, religijna, ceremonia«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. akt pogrzebowy (sz. zm.); akt pogrzebny (sz. zm.); akt żałobny (sz. zm.); akt żałosny (sz. zm.); akt funeralny; ostatni akt; smutny akt:
 • – Potym połog nastampi niebogi, zaczym musiałby się ten Act pogrzebowy zewlec asz do Pułroku. OpalKListy 78.
 • Pogrzebowy Akt na dzień 26 Kwietnia w-Kościele Lubaszkim złożyliśmy. PisMów II 306.
 • – TURKUS [...] po Akcie pogrzebowym y Fortunie Nieboszczyka dysponowaney innemu dostał sie Panu, znowu wesołość y całość miał przywroconą. ChmielAteny I 561.
 • – Dysponuię drogę moię na Częstochową [...] wczesnie wyiachawszy abym wczesnie stanął wKrakowie to iest ante 20 Iuny w ktory dzien pogrzebnemu Actowi naznaczony. OpalKListy 166.
 • – Co się tknie Aktu tego Pogrzebnego/ chętnie się rad na czas naznacżony [...] stawię. DobrPol II, 198. DobrPol II, 198.
 • – Do tego Aktu żałobnego Pokrewni y Przyjaciele bliscy słusznie zaproszeni być muszą. DobrPol II, 194.
 • – Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
 • – Krewni [...] te mu [Zygmuntowi III Wazie] Ostatnią posługę z Serdecnym zalem oddaią y WM Swym Msci P. Zemną pospołu Uniżenie dziekuią, Ze Się WM na ten akt Załosny Stawieli. HerbOr 306.
 • – Nazaiutrz była Msza spiewana, tak się ten załosny act skonczył bez stipy. VorLetSkarb 181.
 • – Wszyscy ią [Fascelę] godną srogiey smierci czynią, Y w zgromadzeniu wszytkich Łotrow walnem, Miec ią [śmierć] naAkcie będzie funeralnem. PotSyl 87-88.
 • – Imosc WM MM. P. za ten ostatni acht oddany podziekowawszy Na załobny chleb zaprasza spodziewaiąc się ze zalu tego Nieco swoią przytomnoscią uskromic y Umitigowac będą mogli. HerbOr 393.
 • – Na tym smutnego aktu dzisieyszego placu stanąwszy, zkądbym mowę moią zaczął, nie znaiduię zgoła, czy żałować mam straty zmarłego Siestrzeńca mego [...] czy utrapionego [...] Rodzica cieszyć. DanOstSwada VI, 11.
troj. akt weselny (sz. zm.):
 • – Przy Akciech weselnych, iáko v nas ták y v Pogan,łożnicá bywałá dla stádłá nowego. OvOtwWPrzem 38 marg..
 • – O tym na wszytkich Aktach weselnych Piesni y Himny skłądano spiewano. PotPrzyp 11.
 • – Ciebie tez węselnego aktu uczynięmy uczęsnikięm. PasPam 77.
 • – Kuchmistrz [...] powinien [...] vmieć też zażyć czasu Weselnemu Aktowi służącemu/ y Pogrzebowemu. CzerComp 92.
 • – Przyiechał ImPan Sędzia Bracławski Marykoni obliguiąc abysmy byli na akcie weselnym Iego Corki. SapADiar 132.
 • – Tak więc bywa w tych ordynaryinych Weselnych Aktach, ześmy zwykli od Kandydatow Naszych perorować wysokie im przysposobiaiąc Elegia. DanOstSwada II, 5.
troj. akt sejmikowy; akt sejmiku:
 • – Skrzynka owa, w której wota będą na kartkach [...] oddana będzie [...] do zakrystyjej w kościele aż do skończenia albo zerwania drugiego aktu sejmikowego. KarSEgz 55-56.
 • – Choć się akt powtórny sejmiku na jakim artykule albo punkcie zerwie, to przecie posłów będzie miało województwo albo ziemia [gdy się ich zawczasu wybierze]. KarSEgz 55.
troj. akt elekcyjej; akt electionis:
 • – Rozumiałbym rozdzielić akt elekcyjej posłów od aktu pisania instrukcyjej i niechajby najpierw odprawiła się elekcyja posłów. KarSEgz 55.
 • – My dygnitarze, urzędnicy i rycerstwo województwa krakowskiego [...] zgromadzeni, jako [...] doszedł do ręku naszych akt electionis [ króla], przeczytawszy w nim asekuracyją jakąś sum pieniężnych [...] bez pozwolenia naszego [...] zanosiemy [...] protestationem. AktaKrak II/1 376 - 377.
troj. akt koronacyjej:
 • – Muza z Helikonu na wieczny aplauz wjazdu i aktu koronacjej [...] Augusta II. SchedMuzaBar II 374.
troj. akt wjazdu króla:
 • Akt wjazdu po koronę Augusta wtórego, króla polskiego. SchedMuzaBar II 374.
2. »czynność, czyn, dzieło; zdarzenie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. straszny akt:
 • – A ten sąd przypadnie na ow dzień/ ktory sam Bog [...] na ten straszny akt naznaczył. BujnDroga 134-135.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. ostatni akt życia: »umieranie, śmierć«
 • – Z táką rekollekcyą z tego świátá zeszłá [księżna de Oranges]/ że wszytkim/ ktorzy około tego ostátniego Aktu iey życia byli/ dziwowáć się przyszło/ y oraz zbudowáć z meżnego y rostropnego vmysłu tey Xiężny przy ták strászney przepráwie. MerkPol 82.
fraz. akt uczynić z kim: »rozprawić się z kim«
 • – Domówiwszy się tego u mnie [Mikołaja Zebrzydowskiego], żem ci autory powieści twojej mianował, i tam zaraz deklarowawszy się, iż z niemi sobie akt o to uczynić chciałeś, teraz co inszego o tym niewstydliwie twierdzisz. ZebrzMyszkZatargCz II 194.
 • – Deklarowałem się [M. Zebrzydowski], żem naprzyszłym sejmie miał sobie z niem akt uczynić. ZebrzFundCz III 341.
3. »modlitwa; czyn o charakterze religijnym«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. akt skruchy:
 • – Mowił [ksiądz Piekarski] potym z nami Akt Skruchy. PasPam 58.
troj. akty miłości:
 • – Psalm czwarty Akty Miłości ku Bogu. ChrośZbiór Cc4.
troj. akt pokory:
 • – A ieżeli zaś przedcię gromadzisz się do służby Bożey iakokolwiek, uczyń w przepaści uniżoności twoiey Akt pokory. MłodzKaz II, 276.
troj. akty pokuty:
 • – Uczynił [król Antioch] niektore akty pokuty naprzod uznał siebie, że iest człowiekiem śmiertelnym, y wielkiem grześnikiem. TylkStrom 33-34.
troj. akty strzeliste (sz. zm.):
 • – 1 Akty strzeliste, słuzocze do zabaw koszdego dnia. SzumInw 74.
 • JACULATOIRE [...] STRZELISTE akty ku Panu Bogu z gorącości ducha y z całego serca pochodzące. DanKolaDyk II, 135.
troj. akty zbawienne:
 • – Resolute na Smierc [...] poszedł [Sebastian Dobosowic-Gruszecki] czytaiąc sobie sąm Akty zbawienne głosno. KomonDziej 211v.
troj. akty nabożne:
 • – 1 ksioska, Akty nabozne iędne oprawne, a drugie nieoprawne. 1 Akty codzienne. SzumInw 74.
 • – [Tytuł:] Akty nabożne do ran [...] Ukrzyżowanego Jezusa. AktNab k. tyt.
4. prawn. »czynność prawna, sprawa; dokument urzędowy będący jej efektem; w lm: zbiór dokumentów«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. akta grodzkie:
 • – Podpisać ono [pismo] i pieczęć do niego przycisnąć zleciliśmy, a żeby do wiadomości ludzki tym prędzej przyszło do akt grodzkich wszystkich województw za poruczeniem i staraniem naszym rozesłano, aktykowano i publikowano być ma. AktaPozn I/1 342.
 • – Fogielweder Miesczanie Crac. beli przezuiska o tych y w Actach Grockich Crac. A. 1504. TrepNekLib 84v.
 • – Aby PRAWA [...] in facii Senatu czytane, od Marszałka Poselskiego podpisane, do Aktow Grodzkich, albo do Metryki Koronney podane były. ChmielAteny II 404.
troj. akta miejskie:
 • – A iesli by sie Kapłąn trafił z Domu y Rodzaiu Wiecorkow aby bliszy był tey Praebendy, Zapiszem Akt Mieyskich zawarowano KomonDziej 187.
troj. akta trybunalskie:
 • Ex ratione pogorzenia aktów trybunalskich [brak dokumentów]. MatDiar I, 770.
troj. akta ziemskie:
 • – Także de Giebułtów pisał się Wężyk Bernardus. O tem w tych ze Actach Zięmskich Crac. TrepNekLib 94v.
troj. akt darowizny:
 • – We dworze jaśnie oświeconego książęcia jegomości stał sie akt darowizny przy jego bytności, jego miłości pana Jana Dziećmiarowskiego starosty uszewskiego. ActScabVet 117.
troj. akta duchowne:
 • – Probosc Zywiecki otrzymał Confirmatią Przywileiu Naiasnieyszego Iana Kazimierza Krola Polskiego w Consistorzu Krakowskim na Kaznodzieystwo Zywieczkie[...] y to w Akta Duchowne wpiszano iest. KomonDziej 163v.
troj. akta graniczne:
 • Acta Graniczne Nagrodzie Babinskiem na wierzbie fundowal [Stanisław Matuski] do reuidowania ich. AktaBab 24.
troj. akt prawa:
 • – Przy ktorym [pisarzu] akt sie zaczyna prawa w zamku ziwieczkim przy popisie d[ie] 16 may mansis [16. V] 1718. KsŻyw 98.
troj. akta radzieckie:
 • – Te manifestatiom wmcią podaie, ktora aby do act radzieckich wilenskich prziięta, i mnie extractem wydana była prosze. VorLetSkarb 135.
troj. akt rokoszowy:
 • Akt rokoszowy z dnia 24 czerwca 1607 r. RokZebRem III.
troj. akta Rzeczypospolitej:
 • – REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
troj. akta synodowe:
 • – [Tytuł:] Roku tysiącznego sześćsetnego pierwszego, dnia 20 miesiąca czerwca w synodzie lubelskim ten dekret bracia ministrowie [...] do akt synodowych wprowadzają. AktaSyn III, 223.
troj. akta kapturowe:
 • Akta kapturowe po koronacyi [...] do grodu oddane być mają. LaudaHal 71.
troj. akta komisarskie:
 • – Mają się o to pp. Posłowie starać aby constitutione publica zawarta była droga instygatorowi koronnemu i komukolwiek, który [by] [...] chciał akty komisarskie wedle prawa uczynione [...] labafektować i wzniżać z założeniem peny piąciu set grzywien. LaudaWisz I, 270.
troj. akt Konfederacji Generalnej:
 • Akt Konfederacji Generalney na ktorą Stany Rzczyposp: sprowadziliśmy […] w Seym Walny sześć niedzielny obrociliśmy […] na nim […] postanowiliśmy konstytucye. VolLeg V 57.
troj. akta publiczne:
 • – [Tytuł:] Akta publiczne ds. interessu Ordynacyi Ostrogskich. AktaPub k. tyt..
troj. akta Stanów:
 • – [Tytuł:] Akta Stanów Wielkiego Xięstwa Litewskiego 1698. AktaStan k. tyt..
troj. akta wieców walnych:
 • Akta wieców walnych (w konstytucyi anni 1423) pod kluczmi sędziego, podsędka, pisarza maja być chowane. PodPop 33.
troj. akta zapisowe:
 • – Pan pisarz [ziemski, Jakub Chwalibóg] [...] ma [...] do krakowskich naprzód ksiąg ziemskich przystąpić, a począwszy od początku ksiąg [...] co są porządnie pisane i oprawne tj. wszytkie akta zapisowe, jako są donationes, resignationes, venditiones, reformationes, reemptiones, divisiones, actus graniciales et commissoriales i insze wszytkie prócz sądowych przepisać. AktaKrak II/1 342.
5. »część utworu dramatycznego«:
przen. przenośnie:
 • – Sczodrobliwy Piaście Krolu Polski/ iuż po iednym akcie muzyka zagrawa. WojszOr 210
6. »przejaw, objaw czego, funkcja«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. akt rozumu:
 • – Akt [...] akt rozumu. T III 4.

AKTA nmos blp
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
»dzieje pisane, kroniki«:
 • Akta/ vide Dzieiow księgi. Księgi publiczne. Kn 5.
 • – Tak kiedys czynieli swieci Apostołowie iako Acta swiadczą. OpalKSat 108.
 • Akta; dziejów księgi. Jahr-Bücher, Geschichts-Bücher. les Annales. T III 4.
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. akta apostolskie:
 • – Excypuię dobrych, bo wiem, że y w Rycerskim Stanie Swięty był ow Centurio w Ewangeliey, ow Cornelius w Aktach Apostolskich. DanOstSwada V, 16.
Autorki: TS, KS
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)