Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DUSZNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, SW


Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
lm D.   dusznych
Znaczenia
»duchowy«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • afekcja duszna || duszy afekcja:
  • – Tak też y w leczeniu áffekcyi dusznych/ kto nie zniesie przyczyny grzechu/ y nie Strzeże się okázyiey/ znowu się powroci do swoich nałogow. StarKaz II, 462.
  • – To rzecz pewna że przez żywą kontemplacią umarłych kalwarie y kości wroznych duszy pomagaią affekciach. MikSil 291.
 • nieprzyjaciel duszny:
 • »wróg duszy«
  • – Iezeli Chrystus Pan dnia dzisieyszego zburzył Regnum Nieprzyiacioł Dusznych toc y nam trzeba Starać się że bysmy burzyli Regna Nieprzyiacioł Cielesnych. PasPam 67v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • boleść duszna (sz. zm.):
  • – 31. Ieżeli duszna boleść większa niż cielesna. TylkRoz 306.
  • – Wielu áby uszli wstydu, frásunku, háńby, y innych boleści dusznych, życzyli sobie choroby ktora iest boleścią zwierzchną, zaczym znáć że większa iest boleść ná duszy. TylkRoz 306.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Bolé duszne więtsze niż ciélésne. KnAd 275.