Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

INWOLUCJA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1697-1736
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Woiewodztwom Pruskim a die 1 Martij generaliter aż do konkluzyi Trybunału, to iest ad Dominicam Palmarum duchownym y świeckim, także do rozsądzenia juxta correcturam iuris Prussiae, ex dispositione legis praesentis naznacza się, servato ordine, aby duchowne sprawy w każdym Woiewodztwie, tak, iako w Poznańskim i Kaliskim, przez sześć dni sądziły się, cum hac omnimoda cautione, aby inszych Woiewodztw sprawy w cudze non involvantur Woiewodztwa, ale każdy z swoiey kadencyi proprij Palatinus wpisował się, y sprawy rozsądzone były bez wszelkiey inwolucyi spraw innych, ani do nich żadnych remiss, konserwat, reiekt, Trybunał czynić nie powinien, sub poenis de evocatione sancitis, super parte contraveniente vindicandis. VolLeg VI 221.