Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DAMNIFIKACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (?)

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn, T, L (?), SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   damnifikacja
D.   damnifikacji
B.   damnifikacją
Etymologia
śr. łac. damnificatio
Znaczenia
»szkoda, uszczerbek«
  • – Y iam zezwolił na te consilium poniewaz zadne praeiudicium nie przynosi ani damnifikacij ni komu. SapANot 228.
  • – Ale przecię tak mowię ieszcze by to zraz zakołatać ultimarie [ostatecznie] niewdaiąc się do konfederacyiey ktora Infallibiliter [niezawodnie] wielką Oyczyznie przyniesie [...] damnifikacyią. PasPam 141v.
  • – Cokolwiek damnifikacyi skarbowi ná swoy pożytek czynią, to sobie zá skrupuł nie maią, á raczey go iako klin z głowy wybiiaią. JabłSkrup 41.
  • – Ale y ta rácya, a raczey damnifikacya skarbu non salvat, nec solvit ich od skrupułu grzechu. JabłSkrup 42.
  • – Przed BOGIEM ktory nie kontentuiąc się, sąd y kare na tamtym świecie im gotować, y natym ieszcze na postrach y popráwę drugim karze, zá damnifikacyą skarbu publicznego. JabłSkrup 45-46.
  • – Atym barziey Legitimować possessią niewiedząc meritu actionis Vpewniaiąc iz co kolwiek damnifikacyi będzie tedy Odpowiedziec musi Vkazdego Sądu. SapADiar 49-50.