Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻACZEK

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, L (pod: żak), SWil (pod: żak), SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn, T, SW

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   żaczek
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – DWie przycżynie pewne tego kłádę. Iedná/ iż z przodku zá przygnaniem tey cháłástry Tatárskiey do W. X. L. tedy ledá żáczek/ rzemieśniczek/ ledá czura y mużyk Tatarzynowi był przykry: gdzie go kędy podkáł/ bądź w mieście/ bądź w drodze/ musiáł Tatarzyn kozubáles dawáć/ iáko y Zyd. CzyżAlf 4.