Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UBOLEWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: UBOLIWAĆ || UBOLEWAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  ubolewać
Znaczenia
»boleć«
  • ~ Król jm. na bok ten zachorował, na który śp. księżna jm. dobrodziejka, pamiętam, często ubolewała. SarPam 170.
  • ~ Tąż zabawą czas różnie trawię, w których więcej do zganienia, jak do pochwał wszystkie jego opera widząc, uboliwam nad monstrum wszetecznych akcji a parte tego bezbożnego, w domu moim nigdy nie praktykowanych oraz tego Stwórcę proszę, by gniew swój już na tym zakończył rozpustniku, w życiu od oka ludzkiego do śmierci skrytym. RadziwHDiar 115.
Przenośnie
  • Wszystkiemu iawno to Swiatu iak ubolewać cała Oyczyzna musi wziąwszy przed oczy w iak cięszkie przez niezyczliwie malevolorum Conatus [ludzi złej woli usiłowania] zachodzi Labirynthy.PasPam 215v
Podhasła

UBOLEWAJĄCY

im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1743-1764
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Prawili perory ubolewające nad nieszczęściem ojczyzny, które sami psuciem sejmów sprawiali. KitPam 57.