Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻAŁOSNO, ŻAŁOŚNIE

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ŻAŁOSNIE || ŻAŁOŚNIE
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (żałosno, żałośnie), SXVI (żałosno, żałosnie, żałośnie), Kn (żałośnie ; pod: Żałośnie śpiewam), T (żałośnie), SWil (żałośnie, żałośno), SW (żałosno, żałośno, żałośnie), SJP (żałosno, żałośnie)

Nienotowany w słownikach:
L

Formy gramatyczne
stopień równy
  żałosno
  żałośnie
stopień wyższy
  żałośniej
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nie przystoynie tedy máluią niektorzy/ ábo powiádáią/ iż Bogárodźicá przy krzyżu/ Syncopen, to iest/ omdlewánie iákieś ćierpiáłá/ ábo żáłosnie nárzekáłá/ ábo że włosy ná sobie tárgáłá/ ábo swoię twarz drapáłá páznogćiámi. BirkOboz 25.
  • – Jako żałosno widzieć śmiertelnego człowieka przedtym rozkoszy pełnego, a on umiera zewsząd utrapiony i opuszczony. BolesEcho 8.
  • – Wieręć i mnie żałosno na księżą biskupy, Że pozwolili święte brać z kościołów łupy; [...] PotFrasz3Kuk II 653.
  • – Daleko żałośniej oszaleni/ jadem się miotać będą owi złośliwi Brato i Ojcobójcy gdy ich jako psów z oczu Ojcowskich/ z pocztu tak wielu (a młodszych jeszcze) braci na wieki wypędzą. BujnDroga 159.
  • – Nadprzykrzy się lód dziecku, porzuci go z ręku; Kto zakocha, z trudnością dobyć mu się z sęku: Nie on miłość, ona go niźli w palcach cieśniej, Bo za serce ścisnęła, przeto i boleśniej; A co gorsza, jeśli jej głupi człek nie dopnie, I prędzej, i żałośniej, niż lód w garści, stopnie. PotMorKuk III 128.
  • – Z Królewca, żałośnie go pożegnawszy, jechałem die 21 Decembris w kompanii z ip. Sapiehą generałem wielko-polskim i bratem jego Jerzym na Rybkarty, gdzieśmy zastali ip. wojewodę podlaskiego i samą jejmość u ip. wojewody wileńskiego hetmana w. w. księstwa lit. ZawiszaPam 133.
  • – I dla tegoć to widziemy, że tak mało po Kościołach porządku, wiele ubogich w gnojach leżących, i nierządnych domów, bo Biskupów Warszawa, Dwór, i jego interesa trzymają, chyba na czas krótki pozwoli mu zajrzeć do Diecezyj swojej, i dla tego na ubóstwo, po Kościołach same nawet obaliny żałośnie poglądają. RadzKwest 95.
  • – Poprzeć tego, cochmy już i dawno konstytucją sobie obwarowali, aby KiM. narodem się naszym kontentował, a cudzoziemców aby żadnych nie miał, przynamniej aby i jeden nie był taki, coby się komorą pańską miał bawić; pogotowiu żałosno nam patrzyć na rządy jezuickie. RzeczyNapCz II 297.