Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AFLIKCJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (supl.), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aflikcja
D.   aflikcji
Ms.   aflikcji
liczba mnoga
M.   aflikcje
D.   aflikcyj
Ms.   aflikcjach
Etymologia
łac. afflictio
Znaczenia
»utrapienie, krzywda, cierpienie«
  • – By o aflikcyach rzeczypospolitej szczerze radzono [...] nie zmęczyłyby nas tak były wojny. RadziwKSprawy 570.
  • – Taki Człowiek wielkiego iest u Nieba Waloru y respektu na ktorego lubo przykre przychodzą affliccyie y Sam Bog swemi potwierdza tego słowy Quem amo Castigo. PasPam 149a.
  • – Pokornie Supplikuiąc że by nas w kozdych afflikcyach a osobliwie w chorobach z Swoiey Oycowskiey niewypuszczał opieki. PasPam 281.
  • – Przez May [...] ognie panuią częste złość cholera y afflikcya różnych ludzi. DuńKal G2.
  • – Ia rozwodzeniem się żalow dalszey Waszey X Mści niechcąc przyczyniać afflikcyi, serdeczne tylko do Majestatu Krola Krolow szlę westchnienia. DanOstSwada IV, 47.
  • – Pozwala [papież] takiż Jubileusz często w wielkiey potrzebie y afflikcyi Kościoła Swiętego. ChmielAteny II 144.