Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BŁOTNICA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L (XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
lp M. błotnica  
N. błotnicą  
Znaczenia
»rodzaj rudy żelaznej«
  • – Iest zásię táka rudá w ktorey też Miedz bywa/ Ale záwżdy żelázo niepowárno dawa. Wszákoż onę surowość w niey błotnicá psuie/ Kiedy iey do niey przyda/ á z nią ią szmelcuie. RoźOff G2.
  • – Drugá rudá [...] Leży w wodzie pod razem zową ią błotnicą [...] Bárzo spieszna ná dęcie nie trzebá iey pálić/ Tylko wypłokáwszy ią z piasku ná piec wálić. RoźOff G3.
  • – Iesli ták bárzo szmelcowna że też iák błotnicá/ Może bydź bez palenia sádzona do piecá [ruda piekarska zwana też żyglińską]. RoźOff G4.