Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻARLIWIE

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ŻARLIWIE, ŻARŻLIWIE
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (żarliwie), Kn (żarliwie), T, SWil (żarliwie), SW (żarliwie ), SJP (żarliwie)

Nienotowany w słownikach:
SStp, L

Formy gramatyczne
stopień równy
  żarliwie
stopień wyższy
  żarliwiej
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ieśli się kto nasádźi opánowáć wszytko Páństwo twoie Adhuc magis. Proś ieszcze żárliwiey. MijInter 40.
  • – Názywa iednym słowem zelum gdy się kto usádzi żárżliwie máiąc potęgę/ áby to koniecznie było co on chce/ nie co słuszność każe. StarKaz 371.
  • – Czás naylepszy rzeczy rządzcá, co expedit, pokaże, y poda rádę Synow Koronnym, cáłośc Oyczyzny żárliwie kocháiącym. PersOb 66.