Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DZIECINNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (dziecinny, dzieciny), Kn, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
lp D. m   dziecinnego
ż   dziecinnej
B. ż   dziecinną
lm D.   dziecinnych
Znaczenia
»dotyczący dzieci«
  • – Luboc to tam uwięzili w rękach Rodzonego dziecinnego Stryia [...] Alec ia o ciebie się nie frasuię będziesz umiał sobie znim postąpić. PasPam 222.
  • – Kto się z wdową ozeni ante omnia starać się o to trzeba zeby zadney białey głowy krewney dziecinney nie trzymać przy sobie y owszem zaraz to z domu posarzyć. PasPam 222v.
  • – Kłopoty wielkie ogarnęły mię dla iey [żony] dziecinnych Interessow. PasPam 225v.
  • – W Rączkach w tym Roku przypadła Sukcessyia na Domy Panow Łąckich gdzie ia odebrałęm per ex divisionem [przez wyłączenie] część dziecinną. PasPam 235v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • chodaczki dziecinne:
    • Chodaczki dziécinne/ łubki/ Serperastra, [...] pueris in geniculis alligantur, vt eorum crura dirigant, [...] vide Cháłástrá 3. Kn 67.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224.