Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŻARTKOLOTNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1652
Formy gramatyczne
lp D. m   żartkolotnego
Znaczenia
 indyw.  »szybki; szybko latający«
  • – Alee coz przydá chronić się? co pomoże vciekáć y kryć się by w naydálsze y naygłębsze lochy? ponieważ ná káżdym plácu, w káżdy czás y vstáwiczney minuty, broń moia nie tylko káżdego dosiądz może, ale y z ránic musi koniecznie, trybem, sposobem, nałogiem, zwyczáiem y kształtem piorunu zartkolotnego. AndPiekBoh 26.