Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DEKLAROWAĆ

czas. dk/ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (pod: deklaracja; XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  deklarować
brak opisu
lp 1. os.   deklaruję
lm 1. os.   deklarujemy
3. os.   deklarują
czas przeszły
lp m 1. os.   deklarowałem
  deklarowałem
  deklarował
2. os.   deklarowałeś
3. os.   deklarował
ż 2. os.   deklarowałaś
lm mos 3. os.   deklarowali
nmos 3. os.   deklarowały
tryb przypuszczający
lm mos 3. os.   deklarowaliby
imiesłów współczesny
  deklarując
imiesłów uprzedni
  deklarowawszy
nieosobowy czas przeszły
  deklarowano
Znaczenia
»oświadczać co oficjalnie, oznajmiać, składać deklarację«
  • – Poszedłęm ia do Woiewody deklaruiąc że ia po Inquizycyią niepoiadę od okazyiey. PasPam 102v.
  • – Gdy zas w kole Ieneralnym kazali Porucznikom deklarować Nomine swoiey kozdemu kompaniiey ktory chciał Sąm [...] deklarował. PasPam 116.
  • – Tak deklaruię że te wszystkie Cyrkumstacyie na ktore Woysko przysięga to strictius [ściślej] obsorwować [obserwować] będę anizeli kto pod Iuramentem PasPam 122-122v.
  • Deklaruię że lepszego niemogę dać przystawa. PasPam 172v.
  • Deklaruię T III 215.
Związki frazeologiczne

  • punkt w punkt deklarować:
  • »punkt po punkcie; wszystkie punkty«
    • ~ Iak się ow Murmur uspokoił nastąpiły potym inszych chorągwie deklaracyie ktore punkt w punkt deklarowały. PasPam 118v.
Podhasła

*DEKLAROWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp B. ż   deklarowaną
Ms. ż   deklarowanej
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»oficjalnie oświadczony, oznajmiony«
  • – Kiedy iuz po kilku Sessyiach y po odebraney od Posłow Cudzozięmskich Legacyiey y podeklarowaney kozdego Posła za swego Pana dla Rzpty uczynnosci, Naybardziey nąm przypadł do Serca Lotcharynszczyk ex ratione ze to Pan woięnny y Młody. PasPam 230v.