Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DEKLAROWAĆ

czas. dk/ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (; pod: deklaracja; XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
deklarować  
lp 1. os. deklaruję  
lm 1. os. deklarujemy  
3. os. deklarują  
lp m 1. os. -(e)m deklarował  
deklarowałem  
(ja) deklarował  
2. os. deklarowałeś  
3. os. deklarował  
ż 2. os. -(e)ś deklarowała  
lm mos 3. os. deklarowali  
nmos 3. os. deklarowały  
lm mos 3. os. by deklarowali  
deklarując  
deklarowawszy  
deklarowano  
Znaczenia
»oświadczać co oficjalnie, oznajmiać, składać deklarację«
  • – Poszedłęm ia do Woiewody deklaruiąc że ia po Inquizycyią niepoiadę od okazyiey. PasPam 102v.
  • – Gdy zas w kole Ieneralnym kazali Porucznikom deklarować Nomine swoiey kozdemu kompaniiey ktory chciał Sąm [...] deklarował. PasPam 116.
  • – Tak deklaruię że te wszystkie Cyrkumstacyie na ktore Woysko przysięga to strictius [ściślej] obsorwować [obserwować] będę anizeli kto pod Iuramentem PasPam 122-122v.
  • Deklaruię że lepszego niemogę dać przystawa. PasPam 172v.
  • Deklaruię T III 215.
Związki frazeologiczne

  • punkt w punkt deklarować:
  • »punkt po punkcie; wszystkie punkty«
    • ~ Iak się ow Murmur uspokoił nastąpiły potym inszych chorągwie deklaracyie ktore punkt w punkt deklarowały. PasPam 118v.
Podhasła

*DEKLAROWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp B. ż deklarowaną  
Ms. ż deklarowanej  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»oficjalnie oświadczony, oznajmiony«
  • – Kiedy iuz po kilku Sessyiach y po odebraney od Posłow Cudzozięmskich Legacyiey y podeklarowaney kozdego Posła za swego Pana dla Rzpty uczynnosci, Naybardziey nąm przypadł do Serca Lotcharynszczyk ex ratione ze to Pan woięnny y Młody. PasPam 230v.