Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GAIK, GAJEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (gajek), Kn (gaiék), T (gaiek), L (gaik, gajek), SWil (gaik, gajek), SW (gaik, gajek), SJP (gaik)

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gajek
D.   gajka
B. uż. nżyw.   gajek
Ms.   gajku
Znaczenia
1. »mały las«
  • Gaiék/ vide Lasék. Kn 183.
  • – Az w tym wy sunie się ich kilkanascie z lassa co się to tam byli w niewielkim gayku zataili. PasPam 97.
  • Gaiek, g. gayka. 1) Lust-Wäldlein. [...] un bocage, petit bois. [...] gaiek wesoły. T III 357.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • gajek winotyczny:
    • Arbustiuus locus. Lasék/ gaiék winotyczny. Kn 348.
2. »stanowisko ptasznika«
  • Der Vogelfang. Der Vogelsteller richtet einen Lockheerd/ legetdarauf das Vogelgarn Ptásznictwo. Ptásznik sporządza (wystáwia) Gajek/ zástáwia Sieć ptászą. KomDobrOrb 127.
  • Gaiek, g. gayka. [...] 2) Vogel-Heerd. [...] aire d'oiselier. [...] sporządzić gaiek. T III 357.
  • – [...] ná ostátek do gaiku/ ktory Ptásznik dla łowienia Ptakow wystáwił/ przyleciał [szpak]. GdacPij 28.
Odsyłacze