Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AFORYZM

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
lp M. aforyzm  
D. aforyzmu  
B. aforyzm  
Ms. aforyzmie  
lm M. aforyzmy  
D. aforyzmów  
Etymologia
łac. aphorismus, z gr.
Znaczenia
1. »zasada nauki wyrażona w krótkiej, zwięzłej formie; praktyczny wniosek wyprowadzony z tej zasady, zwłaszcza w medycynie«
  • – Gorączkę winem lecząc powiada Wilhorsky, Ze nie zawsze iest ważny Aphorism Doktorski. KalCuda 218.
  • – Z tey Phizyczney Maximy uczynił sobie Aphoryzm Galenus. KalCuda 22.
  • – Sam nawet Cardanus ktory siedm ksiąg afforyzmow Astrologicznych nápisał, sto genitur, y tyle kommentarzow ná księgi Ptolomeusza, á przecie dociec z swoiey nie mogł Astrologii nieszczęśliwego Małżeństwa Syna swego Jana Cardana, iż nierządnicę miał poiąć, onęż otruć, y pod topor bydź skazany. BystrzInfZup 30 nlb..
2. »myśl ogólna natury filozoficznej, obyczajowej itp. zwięźle wyrażona, często ekspr.; sentencja, maksyma«
  • – Insze tego Satyrysty afforyzmy. MikSil 177.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • pospolity aforyzm:
    • – Według pospolitego afforyzmu; non iacet in molli veneranda scientia lecta. MikSil 284v.
Użycia metajęzykowe
  • - Substantiva nomina [...] Affekt Aforyzm Alchimia Allegacya. WojnaInst 157-158