Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UDAWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  udawać
czas teraźniejszy
lp 3. os.   udaje
imiesłów współczesny
  udając
nieosobowy czas przeszły
  udawano
Znaczenia
»mówi kłamliwie«
  • – Zołotaranko [Zołotarenko] z woiemi kozakami o trzy mile tylko był podczas okazyiey podiazd iego był y patrzał na bitwę. tak udawano. PasPam 108v.
  • – Iedzie tu Towarzysz związkowy [...] udaie że to do Rotmistrza Swego [na Biało] Rus przebiera się. PasPam 123v.
  • – Skonczyła się tedy kommissyia Lwowska gdzie poległ Paweł Borzecki. Substytut z Wiąskowy kawaler wieli non sine Suspitione veneni [nie bez podejrzenia trucizny] tak udawano. PasPam 187.
  • – Wrocił się szczęsliwie za Granicę. Alec go potym kozactwo sami między sobą utłukli Udaiąc że go pokrzywdził w zdobyczy. PasPam 276v-277.
  • – Tak Udawano że ich y Niekrzywdził w niwczym tylko że miał zdobycz wielką ktorey mu Oni inakszem sposobem wydrzec nie mogli asz Zbuntowawszy się. PasPam 277.
Związki frazeologiczne

  • fałszywe udawać rzeczy:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Cudze zá swe vdawáć/ błazeństwo. KnAd 112.
Podhasła

UDAWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ia nie widzę żadnego medium nád to/ ktore tu podam. A to iest tákie: Aby choć inszá Minicá monety drobney nowa/ y słusznie z Talerem y Czerwonym złotym pomiárkowána/ bitá/ y vdawaná będźie; y tá teráźnieysza zárzucona nie byłá: ále áby tákże w swey Gdy monetá inszá nástąpi. tá teráznieysza gdzie się podzieie? Niepoprawne zródło .