Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NASIENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   nasienie
D.   nasienia
B.   nasienie
N.   nasieniem
Znaczenia
1. »u większości roślin: element służący rozmnażaniu«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • nasienie babczane:
2. »ród; plemię; potomstwo«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bibl. nasienie Aaronowe:
    • – Ktobykolwiek z nasienia Aáronowego był trędowátym/ álbo płynienie nasienia cierpiącym/ rzeczy poświęconych jeść nie będzie/ pokiby się nie oczyścił: tákże ktoby się dotknął jákiey nieczystości ciáłá zmárłego/ álbo tego, zktoregoby płynęło nasienie złączęnia. BG Kpł 22, 4.
  • bibl. nasienie Abrahamowe:
    • A jesliście wy Chrystusowi/ tedyście nasieniem Abráhámowym á według obietnice dziedzicámi. BG Ga 3, 29.