Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKTYKOWANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (supl.), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aktykowanie
D.   aktykowania
B.   aktykowanie
N.   aktykowaniem
Znaczenia
 prawn.  »wpisanie dokumentu do akt urzędowych«
  • – To nasze stanowienie zlecieliśmy jm. p. marszałkowi naszemu imieniem naszym do ksiąg grodzkich poznańskich do aktykowania podać. AktaPozn I/1 240.
  • Aktykowanie Listu P. Mikołaia Legaczynskiego Synowi danego. DekrŻmud 254v..
Odsyłacze