Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AGATOWY

przym.
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1656
Formy gramatyczne
lp M. m   agatowy
ż   agatowa
D. m   agatowego
lm N.   agatowemi
Znaczenia
»zrobiony z agatu«
 • – Czareczka Agatowa w złoto oprawna. ArchRadziw 1656 78, 2.
 • – Manele złote z sztukami agatowemi osmią. ArchRadziw 1667 92, 3.
 • – Pierścień agatowy, dyamentami sadzony. InwWilan 33.
 • – Czara agatowa, biała, denko w złoto oprawne. InwWilan 41.
 • – Decymka Agatowa przy ktorey Metalik Filigranowey roboty zepsowany. ArchRadziw 1721 176, 28.
 • – Balsamka Agatowa nie oprawna. ArchRadziw 1721 176, 3.
 • – Wierzch malenki Agatowy we złoto y Szmelc oprawny. ArchRadziw 1721 176, 3.
 • – Stolica Krolestwá tego iest tegoż imienia Walencya, gdzie w Archikatedralnym Kościele iest Kielich Agatowy z Ostatniey Wieczerzy Pańskiey, Koszulka Całodźianá (nie szyta) PANA JEZUSA maleńkiego, Nayświętszey PANNY Mleko, Włosy y Grzebień, w puszce bogatey asserwowáne. ChmielAteny II 21-22.
 • – Monstráncya wielka szczerozłota, maiąca ná sobie większych y mnieyszych dyamentow 9. tysięcy 600. á rubinow y szmarágow 5. tysięcy: Puszka Agatowa duża; Grob Pański srebrny cały, misterney roboty. ChmielAteny II 28.
 • – W Walencyi mieście Hiszpańskim, pokazuią Kielich agatowy twierdząc, iż iest z Wieczerzy także Pańskiey, Sit sub judice lis. ChmielAteny III 113.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • agatowy kamień:
  • – [...] jest tam stół, cała tablica stołowa [...], z kamienia ametystowego; dwie wysokie kolumny z kamienia agatowego rznięte. ZawiszaPam 95-96.
  • – W Kościele Nayświętszey PANNY Snieżney iest 20. kilka species rożnych Kości Swiętych: w Kościele w Niebowzięcia PANNY MARYI, Mensa ná ktorey celebruią, iest całá z Agatowego kamienia, Krucyfix kamienny, ale miętki iak żywe ciało, cudami słynący; gdzie iest Ołtarzow 35. ChmielAteny II 306.
  • – W Tatrách gorach znayduią się ZŁOTE, SREBRNE żyły, Dyamenty y Rubiny według Starowolskiego: w Gruntach Elbląskich znáyduią się Dyamenty, Perły, Agatowy kamień: Horyń rzeka Wołyńska miewá czasem Perły w sobie: Odolanow w Woiewodztwie Kaliskim ma Hałun, Woiewodztwo Podolskie salitrę, ktorą tam wárzą z wody, w ktorey wprzod moczą w kadziach, ziemie z starych obor bráną, albo z gor ná to sposobnych iakom sam widział. ChmielAteny II 333.