Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KRZYŻOWY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1664
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • choja krzyżowa:
  • – Gruntu takie jest ograniczenie: najpierwej poczynając [...] od mogiły usypanej i choi krzyżowej przy niwie jego dawnej, klinem idący [...] prosto w przek ku Gostomiu Szlacheckiemu wedle drugiej mogiły aż do drogi. InwPuck 175.
 • krzyżowy byk:
  • – Armata i municya za zamku Puckim Jego Kr. Mci należąca. [...] Krzyżowych bykow [sztuk] 20. OpisKról 105.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • mat. anguł krzyżowy (sz. zm.):
 • »kąt = 90 st.«
  • Anguł krzyżowy. Angulus rectus. SolGeom I 2.
  • – Obserwuy że tákiego tryángułu Dwuściennorownego ánguł T, iest piąta cześć dwuch ángułow krzyżowych; to iest 36. gradusow, iákich kwádráns ma 90. SolGeom I 108.
  • – Miasto ważki GP, możesz zażyć stopy, iáka iest B, w figurze poprzedzáiącey, ktora stopá iest przypráwiona do rękoieści GF, ná krzyżowy ánguł. SolArch 148.
 • charakter krzyżowy:
  • – Záwisły [zabobony] y w akcyách niby Swiętych, iáko to żegnaniách, charákterow krzyżowych czynieniu, klękániu. BystrzInfAstrol II/II.