Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UKRADAĆ SIĘ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy gramatyczne
imiesłów współczesny
  ukradając się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Oćiec niechćiał iey dáć iedno zá Portugálskiego Krolá Dyonizego. W iedenastu lat zaprowádzona do Portugáliey/ ále oná czyniąc wolą rodźicow/ nietráćiłá ná sercu czystośći oblubieńcowi/ zdobiąc Ołtarze/ y vkradáiąc się z márnośći świeckiey. OkolNiebo 114.