Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻEGLARZYK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (; pod: zegielgarn; XVI w.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, SJP

Formy gramatyczne
lp M. żeglarzyk  
Znaczenia
indyw.  »ryba morska«
  • Żeglarzyk ryba morska. der Schal-Fisch, er hat eine dicke Schale, und schwimmet nah dem Schiff nach. poisson de mer, qui a une dure coquille au lieu des écailles, il suit les navires de près. T III 2966.
Informacje dodatkowe
Nazwa utworzona prawdopodobnie przez Sebastiana Klonowica i zastosowana przez niego w poemacie "Flis", na oznaczenie jakiegoś gatunku ryby, której płetwa grzbietowa wystawiona nad powierzchnię wody podobna jest do żagla.