Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŁĄCZYĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŁĄCZYĆ SIĘ, ŁUCZYĆ SIĘ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  łączyć się ||   łuczyć się
czas przeszły
lm nmos 3. os.   łączyły się
Znaczenia
»jednoczyć się«
  • – Zoło toronko [Zołotareńko] ktore mu potym od Moskwy posłano Ukuzy [ukazy] a ponszemu ordynansy że by zaraz poszedł Łuczyc się z Chmielnicienskiem [wojskiem] poszedł magnis itineribus [spiesznymi marszami]. PasPam 108v.
  • – My zas y z krolem stoiąc pod Gpłębiem trudno było daley progredi [posuwać się] y Łączyc się zwoyskiem kwarcianym, bos my mu nie ufali. PasPam 236.
  • – Kiedy iuz krol był Granice blisko, dopiero Woysko Litewskie przyszło łączyć się z naszemi. PasPam 275v.
  • – Tak uczynił [Czarniecki] że się ruszył z pod kozirad Sapieia tez dla wstydu musiał się Łączyc z nami. PasPam 99v.
Podhasła

ŁĄCZĄCY SIĘ


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp D. n   łączącego się
Najwcześniejsze poświadczenie:
1740
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – GRENADA nád ieziorem Niragwą wielkie, ludne y hándlowne z przyczyny ieziorá łączącego się z Morzem Pułnocnym, zászczycone częstą rezydencyą Biskupa Leońskiego, y ma wiele Konwentow męskich y białogłowskich. ŁubŚwiat 643.