Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ACHAB

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Achab
D.   Achaba
C.   Achabowi
B. uż. żyw.   Achaba
N.   Achabem
Ms.   Achabie
liczba mnoga
D.   Achabów
B. uż. osob.   Achaby
Znaczenia
1.  bibl.  nazwa osobowa »postać biblijna, król Izraelitów z IX w. przed Chrystusem, bałwochwalca i morderca«
  • Achab Pan niezbożny/ nad ludem Izraelskim panuiąc zarzucał Eliaszowi prorokowi to/ co teraz P. Pleban Jezuitom. SzemGrat 53.
  • – Potym po wielu dni/ miánowicie po onym roku trzecim/ stáło się słowo Páńskie do Eliaszá/ mowiąc: Idź ukaż się Achábowi/ bo spuszczę deszcz ná ziemię. BG Jk 1 Krl, 18:1.
  • A ręká Páńska byłá nád Eliaszem: y przepásał biodrá swe/ y bieżał przed Achábem/ áż przyszedł do Jezreelá. BG Jk 1 Krl, 18:46.
  • – Ták mowi PAn zastępow/ BOG Izráelski/ o Achábie synu Kolájaszowym/ y o Sedekiaszu synu Máázejaszowym/ ktorzy wam prorokują w Imieniu mojim kłamstwo: Oto Ja podam je w rękę Nábuchodonozorá/ Krola Bábilońskiego/ áby je pobił przed oczymá wászymi. BG Jk Jr, 29:21.
  • – Ten tedy [diabeł] jako niekiedy Achaba przez swoje Proroki y czarowniki, tak teraz przez czarownice, nieostrożny y ciekawe sędzie oszukiwa. WisCzar 84.
  • – Poki mordem Krol Achab, na Proroki dycha, Miły Boże, ktoby rzekł że ptaszyna licha Wie komu być posłusznym? PotPocz 146.
2.  przen.  »człowiek zły, występny«
  • – Dobra głowa X. Skargi [...] nie wiele się oglądała na te Achaby/ ktorzy go turbatorem nazywali. BirkSkar 25.
  • – Władyka każdy cnotliwy/ ktory porządnie na urząd swoy nastąpił/ ma mowić do tych Achabow przeklętych/ ktorzy na Duchowne Manastery y Cerkwie następuią/ a poddane do robot swych y podatkow niewolą. BirkRus 5-6.