Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ACHAB

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
lp M. Achab  
D. Achaba  
C. Achabowi  
B. Achaba  
N. Achabem  
Ms. Achabie  
lm D. Achabów  
B. Achaby  
Znaczenia
1. bibl.  nazwa osobowa »postać biblijna, król Izraelitów z IX w. przed Chrystusem, bałwochwalca i morderca«
  • Achab Pan niezbożny/ nad ludem Izraelskim panuiąc zarzucał Eliaszowi prorokowi to/ co teraz P. Pleban Jezuitom. SzemGrat 53.
  • – Potym po wielu dni/ miánowicie po onym roku trzecim/ stáło się słowo Páńskie do Eliaszá/ mowiąc: Idź ukaż się Achábowi/ bo spuszczę deszcz ná ziemię. BG Jk 1 Krl, 18:1.
  • A ręká Páńska byłá nád Eliaszem: y przepásał biodrá swe/ y bieżał przed Achábem/ áż przyszedł do Jezreelá. BG Jk 1 Krl, 18:46.
  • – Ták mowi PAn zastępow/ BOG Izráelski/ o Achábie synu Kolájaszowym/ y o Sedekiaszu synu Máázejaszowym/ ktorzy wam prorokują w Imieniu mojim kłamstwo: Oto Ja podam je w rękę Nábuchodonozorá/ Krola Bábilońskiego/ áby je pobił przed oczymá wászymi. BG Jk Jr, 29:21.
  • – Ten tedy [diabeł] jako niekiedy Achaba przez swoje Proroki y czarowniki, tak teraz przez czarownice, nieostrożny y ciekawe sędzie oszukiwa. WisCzar 84.
  • – Poki mordem Krol Achab, na Proroki dycha, Miły Boże, ktoby rzekł że ptaszyna licha Wie komu być posłusznym? PotPocz 146.
2. przen.  »człowiek zły, występny«
  • – Dobra głowa X. Skargi [...] nie wiele się oglądała na te Achaby/ ktorzy go turbatorem nazywali. BirkSkar 25.
  • – Władyka każdy cnotliwy/ ktory porządnie na urząd swoy nastąpił/ ma mowić do tych Achabow przeklętych/ ktorzy na Duchowne Manastery y Cerkwie następuią/ a poddane do robot swych y podatkow niewolą. BirkRus 5-6.